อินเทอร์เน็ตของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จากประเด็น Net Neutrality ในสหรัฐอเมริกา

​อินเทอร์เน็ตของเราไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป จากประเด็น Net Neutrality ในสหรัฐอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นอีเมลจากแม่ การโอนเงินทางธนาคาร หรือการสตรีมมิงดูละคร จะต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อใช้งานอะไร ก็จะได้ความเร็วเน็ตที่เท่าๆ กัน เรื่องนี้เป็นหลักการหนึ่งที่เรียกกันว่า ‘ความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ต’ หรือ เน็ตนิวทรอลิตี (Net Neutrality) เน็ตนิวทรอลิตี ยึดหลักการว่า ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) ต้องปฏิบัติต่อข้อมูลของทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่สามารถเลือกว่าข้อมูลไหนจะส่งได้เร็ว ข้อมูลไหนจะถูกปิดกั้น หรือทำให้ช้าลงกว่าปกติหรือช้ากว่ารายอื่นๆ ตัวอย่างเช่น ไม่มีสิทธิทำให้การดาวน์โหลดหนังของบริษัทคู่แข่งช้ากว่าบริษัทลูกของตัวเอง หรือให้สิทธิเฉพาะคนที่จ่ายเงินมากกว่า jumbo jili ย้อนไปเมื่อปี 2015 คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (Federal Communications Commission – FCC) หรือเอฟซีซีของสหรัฐอเมริกา ลงมติเห็นชอบข้อบังคับใหม่ของการกำกับกิจการอินเทอร์เน็ต โดยระบุให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ถือเป็น ‘สาธารณูปโภค’ (public utility) ประเภทหนึ่ง ความหมายของการกำหนดให้บรอดแบรนด์เป็นสาธารณูปโภค ก็คือการไม่ยอมให้มีการปิดกั้นเนื้อหาใดๆ บนอินเทอร์เน็ต และห้ามไม่ให้บริษัทอินเทอร์เน็ตและบริษัทสื่อที่มีกำลังจ่ายสูงกว่า สามารถจ่ายเงินผู้ให้บริการบรอดแบนด์เพื่อให้บริการของตัวเองเร็วกว่ารายอื่น เราก็ใช้อินเทอร์เน็ตภายใต้หลักการนี้เรื่อยมา แต่ล่าสุด มีคำพิพากษาที่พลิกโลกอินเทอร์เน็ตในแบบที่เราคุ้นเคยกัน โดยเมื่อ 14 ธันวาคม 2017 ที่ผ่านมา FCC เพิ่งลงมติยกเลิกข้อบังคับนี้…

Continue Reading