ลงทุนอย่างไรให้ยั่งยืน บนภาวะ COVID-19

ลงทุนอย่างไรให้ยั่งยืน บนภาวะ COVID-19ช่วงวิกฤติ COVID-19 ทุกคนคงพอจะเห็นแล้วว่าโรคระบาดนี้ ทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงไปทั่วโลก ไม่เฉพาะเรื่องการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของผู้คนเท่านั้น แต่การป้องกันโดยใช้มาตรการสร้างระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing ยังส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่ สิ่งที่ตามมาก็คือ การว่างงานจำนวนมหาศาล เพราะหลายธุรกิจต้องหยุดหรือชะลอการดำเนินงาน โดยมีการคาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะติดลบอย่างมาก และคงเป็นไปอย่างนั้นจนกว่าจะมีการผลิตวัคซีนหรือยาออกมาปราบไวรัสตัวนี้ ซึ่งในวงการแพทย์ต่างก็คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 2 ปีต่อจากนี้ แต่ระหว่างนี้ทุกประเทศก็คงบอบช้ำไปตามๆ กัน jumbo jili ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์จำนวนมากเชื่อว่า… โลกหลังวิกฤติ COVID-19 จะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างแน่นอน เพราะถ้าสังเกตดูระหว่างวิกฤติ COVID-19 นี้ มีหลายอย่างที่ทำให้ชีวิตผู้คนเปลี่ยนไปและอาจไม่กลับมาเหมือนเดิม ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นฐาน (Fundamental Changes) ในชีวิตและสังคมของมนุษย์ จนหลายๆ คนเชื่อว่าเรากำลังก้าวไปสู่โลกใหม่ (A New World) ตลาดทุนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ต้องเลือกลงทุนแบบใดเพราะว่าวิกฤติครั้งนี้กระทบกับหลายธุรกิจ ทำให้การดำเนินชีวิตของคนทั่วไปเปลี่ยนไป โดยเฉพาะพฤติกรรมของคนในระยะยาวหลังจากนี้ เช่น การทำกิจกรรมที่ต้องรวมอยู่กับผู้คนเยอะๆ คนก็หลีกเลี่ยงไปพอสมควร ธุรกิจสื่อสาร ผู้คนก็คงต้องใช้เพิ่มขึ้น ธุรกิจอาหารและสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีพมีแนวโน้มที่ดี ธุรกิจประกันภัยและประกันสุขภาพ ก็จะมีคนให้ความสำคัญมากขึ้น สล็อต บทพิสูจน์หุ้นยั่งยืนและการลงทุนอย่างยั่งยืนนักลงทุนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับข้อมูลการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจมากขึ้น เพราะ “การจัดการความเสี่ยง” นับเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งในองค์ประกอบกลยุทธ์ความยั่งยืน ที่จะพาธุรกิจรอดพ้นจากวิกฤติเมื่อเกิดเหตุการณ์ยากลำบาก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีค่าอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในอนาคต…

Continue Reading

Core & Satellite กลยุทธ์ลงทุนในภาวะตลาดผันผวน

Core & Satellite กลยุทธ์ลงทุนในภาวะตลาดผันผวนคำถามที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ สำหรับการลงทุนในหุ้น คือ จะซื้อหุ้นได้หรือยัง ควรขายหุ้นออกไหม หรือควรจะถือเงินสดทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนมาก jumbo jili สำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวในตลาดหุ้นมาเป็นเวลานาน จะพบว่า กว่า 45 ปีที่ผ่านมา หุ้นมีความผันผวนมาโดยตลอด มีปีที่ตลาดหุ้นบวกมากกว่า 100% และมีปีที่ติดลบเกือบ 50% ซึ่งแน่นอนว่า ตลาดหุ้นจะยังคงผันผวนขึ้นและลงเช่นนี้ต่อไปในอนาคต แต่ถึงแม้ว่า “หุ้น” จะมีความเสี่ยงมากแค่ไหน “หุ้น” ก็ยังคงมีเสน่ห์สำหรับนักลงทุนอีกหลายคนที่ต้องมีหุ้นอยู่ในพอร์ตการลงทุนเสมอ นั่นเป็นเพราะจากข้อมูลในอดีตย้อนหลัง 45 ปีที่ผ่านมา พบว่า สล็อต ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยประมาณ 8-12% ต่อปี ซึ่งถือเป็นผลตอบแทนที่ดึงดูดใจมากกว่าการฝากเงินหรือการซื้อตราสารหนี้ แม้จะมีความเสี่ยงสูงกว่าก็ตาม นักลงทุนหลายคนจึงมองข้ามความเสี่ยงเหล่านั้น และจัดสรรเงินลงทุนในหุ้นชนิดที่เรียกว่า “มากเกินไป” ไม่เหมาะกับวัตถุประสงค์การลงทุนและความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเอง สุดท้ายเมื่อตลาดผันผวน ไม่สามารถปรับพอร์ตได้ทัน ก็จบลงด้วยการขาดทุนมหาศาล เข็ดขยาดตลาดทุนไปอีกนานแล้วจะมีกลยุทธ์การลงทุนแบบใด ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถจัดพอร์ตให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวตามที่ตั้งใจไว้ แถมยังมีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในช่วงสั้นๆ ได้ด้วย สล็อตออนไลน์ Core & Satellite Strategy คือ คำตอบเพราะเป็นกลยุทธ์การลงทุนแบบยืดหยุ่นที่จัดสรรการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนระยะยาว และแสวงหาโอกาสในการลงทุนระยะสั้น เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนักลงทุนรายย่อยก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตนเองได้เช่นกัน…

Continue Reading

ลงทุนหุ้นยั่งยืน สร้างผลตอบแทนยั่งยืนได้จริงหรือ

ลงทุนหุ้นยั่งยืน สร้างผลตอบแทนยั่งยืนได้จริงหรือทุกวันนี้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) jumbo jili เช่นเดียวกับฝั่งนักลงทุน ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) เหตุผลสำคัญ คือ ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นด้านการเติบโตทางผลตอบแทน แต่ยังเลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย นั่นหมายความว่า นักลงทุนจะมองหาบริษัทที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ที่นอกจากจะให้ความสำคัญกับการเติบโต มีความโปร่งใส มีจรรยาบรรณในการทำงาน ดูแลพนักงาน ดูแลผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนแล้ว ยังต้องใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย โดยบริษัทที่ใส่ใจกับการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ไม่ใช่เป็นเพียงการบริจาคเงินช่วยเหลือเท่านั้น แต่หมายถึงการบูรณาการปัจจัยด้าน ESG เข้าไปในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สล็อต ทางธุรกิจ ซึ่งการบูรณาการมีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยต้องใส่ใจดูแลกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Value Chain) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง การทำเช่นนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ แต่ยังเพิ่มโอกาสที่จะสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่ง ถูกลูกค้ารายใหญ่ระงับคำสั่งซื้อสินค้า เพราะทราบว่าบริษัทแห่งนี้ซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์ที่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานเถื่อนทำงาน ถึงแม้ว่าบริษัทดังกล่าว จะไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กและแรงงานเถื่อนกับคู่ค้า แต่กลับได้รับผลกระทบโดยตรง และเป็นผลกระทบเชิงลบกับผลการดำเนินงาน เมื่อลูกค้าหยุดสั่งซื้อสินค้า สล็อตออนไลน์ ตรงกันข้าม หากบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เช่น…

Continue Reading

นานาสาระต้องรู้… ก่อนลงทุนสม่ำเสมอด้วยวิธี DCA

นานาสาระต้องรู้… ก่อนลงทุนสม่ำเสมอด้วยวิธี DCA “DCA ใช้เงินน้อย ทยอยลงทุน”ปัจจุบันวิธีการลงทุนแบบ DCA หรือ Dollar – Cost Average ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวิธีที่สะดวก เหมาะกับผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่ง แต่ยังไม่มีความรู้เรื่องการจับจังหวะตลาดที่มากพอ ไม่มีเวลาในการติดตามราคา และอาจจะยังไม่พร้อมที่จะลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ ซึ่งก่อนเริ่มลงทุน เราควรทำความเข้าใจลักษณะการลงทุนแบบ DCA ให้ดีและลองสำรวจตัวเองดูว่าเราเหมาะกับการลงทุนด้วยวิธีนี้หรือไม่ โดยการลงทุนแบบ DCA มีลักษณะที่เราควรรู้ดังต่อไปนี้ jumbo jili ต้องเป็นการลงทุนในระยะยาว เช่น 5 ปี 10 ปี เป็นต้นต้องพิจารณาว่า มีความสามารถในการลงทุนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอได้หรือไม่ต้องมีการกำหนดช่วงเวลาสำหรับการลงทุนไว้อย่างแน่นอนเป็นงวดๆ เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกไตรมาสต้องมีการกำหนดจำนวนเงินที่ต้องใช้สำหรับการลงทุนเป็นจำนวนคงที่เท่าๆ กันในแต่ละงวดต้องมีวินัยในการลงทุน โดยไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการลงทุนที่เกิดขึ้นในตลาด หากทำความเข้าใจและพิจารณาแล้วว่า การลงทุนแบบ DCA นั้นเหมาะสมกับตนเอง… ลองมาดู “5 ข้อควรรู้ก่อนเริ่มลงทุนแบบ DCA” ดังต่อไปนี้ ที่จะช่วยให้เราตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเรามากขึ้น สล็อต “DCA แบบอัตโนมัติกับ บล. / บลจ.” VS “DCA ด้วยตนเอง”…

Continue Reading

5 ข้อดี ETF ที่นักลงทุนไม่ควรพลาด

ETF ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชื่นชอบการลงทุนสไตล์ Passive Investing เนื่องจาก ETF มีลักษณะคล้ายกับกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนให้ออกมาใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีมากที่สุด แต่ถึง ETF จะได้ชื่อว่าเป็นกองทุน ก็มีความพิเศษแตกต่างกับกองทุนรวมทั่วๆ ไป คือ ETF เป็นกองทุนรวมดัชนีที่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เหมือนหุ้นรายตัว หรือสามารถซื้อขายแบบ Real Time นั่นเอง jumbo jili จากเหตุผลที่กล่าวมา เชื่อว่าคงเป็นเหตุผลที่นักลงทุนจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจและอยากจะเริ่มลงทุนใน ETF แต่รู้หรือไม่ว่า… นอกจากเราจะซื้อ ETF เพื่อหวังผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาแล้ว ETF ยังมีข้อดีอีกมากมาย เราลองมาดู “5 ข้อดี ETF ที่นักลงทุนไม่ควรพลาด” กันดีกว่า ETF เครื่องมือกระจายความเสี่ยง ต้นทุนต่ำเนื่องจาก ETF มีนโยบายการลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนให้ออกมาใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง นั่นหมายความว่า ETF มีตะกร้าสินทรัพย์การลงทุนเหมือนดัชนีที่อ้างอิง ตัวอย่างเช่น หากเราชื่นชอบหุ้นกลุ่มแบงก์ แต่ปัญหา คือ ไม่รู้จะเลือกซื้อหุ้นแบงก์ตัวไหน เพราะกลัวเลือกหุ้นผิดตัว หรืออยากจะซื้อให้ครบทุกตัวก็ใช้เงินลงทุนเยอะเกินไป สล็อต นี่คือสิ่งที่ ETF เข้ามาตอบโจทย์ กรณีนี้วิธีแก้ปัญหาคือ เราสามารถซื้อ…

Continue Reading

ควรทำอย่างไร เมื่อตราสารหนี้เริ่มมีการผิดนัดชำระ

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ผมได้เขียนบทความเรื่องความสับสนของตลาดตราสารหนี้ไทย ระหว่างตราสารหนี้ที่อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ กับตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับ สรุปความว่า ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีความผิดปกติเพราะเรามีตลาดตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ หรือ unrated ใหญ่กว่าตลาดตราสารหนี้แบบ non investment grade หลายเท่า แต่ส่วนใหญ่นักลงทุนต่างก็เลือกลงทุนกับตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับมากกว่าที่จะลงทุนในตราสารหนี้ที่อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ (non investment grade) อาจเป็นเพราะการเรียกที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ ซึ่งทำให้นักลงทุนหลายท่านเข้าใจความหมายคลาดเคลื่อนไป jumbo jili ตราสารที่ไม่มีการจัดอันดับ (unrated) นั้น ส่วนใหญ่น่าจะไม่ได้อันดับที่ดีเท่าไรนัก เพราะถ้าตัวเลขทางการเงินแข็งแกร่ง ได้อันดับดีๆ ก็คงไปให้สถาบันจัดอันดับทำให้แล้ว เพราะสามารถนำเรทติ้งนั้นมาออกหุ้นกู้หรือแม้แต่ตั๋ว B/E ในต้นทุนที่ถูกลง แต่ในเมื่อตราสารไม่ได้รับการจัดอันดับไม่มีเรทติ้งให้อ้างอิงเปรียบเทียบ นักลงทุนที่เคยไว้ใจบริษัทจัดการกองทุนและผู้จัดจำหน่ายตราสารดังกล่าวมักคิดว่าได้คัดกรองมาดีแล้วจึงไม่ได้วิเคราะห์ด้วยตนเองอีกครั้งก่อนลงทุน แต่ผู้จัดจำหน่ายตราสารกับบริษัทจัดการกองทุนบางรายอาจจะใช้ผลตอบแทนสูงเป็นตัวจูงใจให้นักลงทุนมาลงทุนก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นนักลงทุนควรคำนึงด้วยว่าเมื่อตราสารให้ผลตอบแทนสูงก็มีความเสี่ยงสูงด้วย (high risk high return) มักเป็นสิ่งที่คู่กันเสมอ ภายหลังจากที่เกิดเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของตั๋ว B/E ขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2016 ที่ผ่านมา และท่าจะลุกลามไปอีกหลายบริษัท ในปี 2017 นักลงทุนก็ควรตระหนักแล้วว่าไม่ควรดูแค่ผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว แม้อาจได้ผลตอบแทนสูงในระยะสั้นแต่ก็ไม่คุ้มกับการที่เราเสียเงินต้นที่ลงทุนไปแต่แรก เราต้องพิจารณาเลือกบริษัทจัดการกองทุนที่น่าเชื่อถือ และต้องหัดพึ่งตนเองโดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้นด้วย สล็อต ในเมื่อสถานการณ์ทำให้เราต้องหัดพึ่งตนเอง แล้วท่านนักลงทุนจะวิเคราห์ความเสี่ยงแบบเบื้องต้นกันอย่างไร ตัวเลขทางการเงินต่างๆ มันเยอะไปหมดจะทราบได้อย่างไรว่าต้องดูตัวไหน ในบทความนี้ผมจึงอยากจะฝากพื้นฐานไว้ให้ท่านใช้พิจารณา ซึ่งนอกจากท่านจะต้องเข้าใจแนวโน้มเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม…

Continue Reading

จัดพอร์ตลงทุนให้เหมาะกับอายุอย่างไร

หลังจากที่เราทำความรู้จักกับสินทรัพย์ลงทุนประเภทต่าง ๆ ในบทความตอนที่ 2 ไปแล้ว มาถึง Episode ที่ 3 นี้ ดร.พีรภัทร ฝอยทอง นักวางแผนการเงินส่วนบุคคล จะอธิบายถึงความสำคัญของการจัดพอร์ตลงทุน ว่าทำไมเราควรจัดพอร์ตเพื่อกระจายความเสี่ยง แล้วการจัดพอร์ตที่เหมาะกับแต่ละช่วงอายุนั้นต้องทำอย่างไร อายุน้อยเสี่ยงได้มาก อายุมากเสี่ยงน้อย ๆ jumbo jili การจัดพอร์ตขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่รับได้ของแต่ละคน ต้องดูอายุด้วย ถ้าเพิ่งทำงานไม่กี่ปี อายุงานไม่เยอะ ตามทฤษฎีเขาบอกว่าคุณลงทุนเสี่ยงมากได้ เพราะถ้าคุณลงทุนแล้วคุณเจ๊ง ก็ยังมีโอกาสทำงานเก็บเงิน หาเงินมาใหม่ได้ แต่ถ้าคุณอายุเยอะแล้ว ไม่ควรลงทุนเสี่ยง เพราะหากคุณลงทุนไปแล้วเจ๊ง โอกาสที่จะทำงานเก็บเงินมันน้อยแล้ว อีกไม่กี่ปีคุณจะเกษียณ เพราะฉะนั้นคุณต้องลงทุนที่ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ พอร์ตลงทุนที่ดี ควรปรับเปลี่ยนตามช่วงวัย สล็อต ดร.พีรภัทร ยกตัวอย่างการจัดพอร์ตลงทุนแบบง่าย ๆ พอเป็นไอเดียสำหรับคนที่ต้องการเริ่มลงทุน คนอายุน้อย ๆ 20 – 30 ปี เสี่ยงได้มาก อาจลงทุนในตราสารทุน 60 – 70 เปอร์เซ็นต์ เช่น กองทุนหุ้น หรือ จะซื้อหุ้นรายตัวก็ได้ อีกประมาณ 20…

Continue Reading

ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากมา…บริหารอย่างไรดี ?

ภาษีดอกเบี้ยเงินฝากมา…บริหารอย่างไรดี ? จากประกาศที่สรรพากรประกาศมาตราการ “ภาษีดอกเบี้ยออมทรัพย์” อันจะทำให้ผู้ฝากเงินที่มีดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ “ทุกบัญชี” รวมกันเกินกว่า 20,000 บาท ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%ต้องบอกว่ามาตราการนี้มีอยู่นานแล้ว คือ ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ทั้งปี ถ้าเกิน 20,000 บาท ธนาคารมีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% แต่ว่า ท่าน”นักฝากเงิน” พยายามบริหารจัดการโดยไม่ให้เสีย jumbo jili ภาษีด้วยการกระจายหลายๆ บัญชี แต่เดิมที ถ้าดอกเบี้ยออมทรัพย์ ดูแล้วใกล้จะได้ถึง 20,000 บาท ก็จะเปิดบัญชีเพิ่มในธนาคารเดิม ทำให้ต่อบัญชีดอกเบี้ยออมทรัพย์ไม่ถึง 20,000 บาท แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา สรรพากรบอกว่าเฮ้ย!! อย่างงี้ไม่ได้เป็นการเลี่ยงภาษี ก็ ให้ธนาคารพาณิชย์ รวมดอกเบี้ยเงินฝากในทุกๆ บัญชีของบุคคลคนเดียวกัน ถ้าเกิน 20,000 นั้นไซร้ ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายด้วย “นักฝากเงิน” ได้ทราบอย่างนั้นก็ไม่รอช้าไปเปิดอีกธนาคารนึง กระจายบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ไปหลายๆ ธนาคารโดยบริหารให้แต่ละธนาคารมีดอกเบี้ยรับไม่เกินกว่า 20,000 บาทแต่อนิจจามา พ.ศ.2562 ด้วยระบบ IT…

Continue Reading

ทำไม “กองทุนรวม” จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุน

ทำไม “กองทุนรวม” จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นลงทุนเปิดข้อดีของการเลือก “กองทุนรวม” จุดเริ่มต้นความมั่งคั่งของนักลงทุนมือใหม่ใครๆก็อยากมีเงินเก็บ และมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว แต่ปัญหาหนึ่งที่ใครต่อใครต่างประสบเช่นเดียวกันนั่นคือการไม่รู้ว่าจะเริ่มลงทุนอย่างไรดี โดยเฉพาะผู้เริ่มต้นทำงาน นักลงทุนหน้าใหม่ที่ยังไม่มีความรู้ในการลงทุนมากนัก ในบทความนี้ เราขอเสนอการลงทุนใน “กองทุนรวม” ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการริเริ่มลงทุน ทั้งนี้เพราะในภาพรวมแต่ละกองทุนจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนให้ แถมการเริ่มต้นยังใช้เงินเริ่มต้นไม่มากนัก ซึ่งจากนี้ไปเราจะมาอธิบายเพิ่มเติมว่า เหตุใดมันถึงเป็นเช่นนั้น jumbo jili ทำไมต้องกองทุนรวมสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ ควรต้องเข้าใจเสียก่อนว่า การลงทุนในกองทุน คือการรวบรวมเงินทุนจากนักลงทุนทั่วไป เพื่อรวมเป็นเงินก้อนขนาดใหญ่ แล้วนำเงินที่รวบรวมนั้นไปกระจายลงทุนตามนโยบายการลงทุนที่ได้ตกลงเอาไว้ ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทจัดการกองทุนซึ่งมีหน้าที่ลงทุนแทนเราตามนโยบายของกองทุนที่เราเลือกตามความเสี่ยงที่ตัวเองสามารถรับได้ ซึ่งกองทุนแต่ละกองจะได้ผลตอบแทนแตกต่างกันไปตามความเสี่ยง ประเภทกองทุน และสถานการณ์ตลาด โดยมีโอกาสได้รับผลตอบแทนตั้งแต่ 2-12% ต่อปี (ผลตอบแทนแต่ละปีจะแตกต่างกัน ตามประเภทสินทรัพย์ที่ลงทุน สภาวะตลาด และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)เคยมีการรวบรวมตัวอย่างผลตอบแทนย้อนหลังที่เกิดขึ้นจริงของกองทุนประเภทต่างๆ พบว่า ผลตอบแทนในการลงทุนย้อนหลัง 10 ปี ของกองทุนที่มีความเสี่ยงต่างกัน หากแต่ถ้าเป็นการลงทุนระยะยาวจะทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับเป้าหมายมากกว่าการออมทรัพย์ธรรมดา ซึ่งนั่นคือเหตุผลแรกที่ผู้คนต่างนิยมใช้ “กองทุนรวม” เป็นเครื่องมือแรกๆสำหรับการเก็บออมและเริ่มลงทุนอย่างจริงจังเฉลี่ยลงทุนได้ สล็อต ในการซื้อ “กองทุนรวม” จะมีคำว่า “DCA” (Dollar-Cost Averaging) ซึ่งคือการตั้งระบบลงทุนแบบอัตโนมัติ เป็นงวดๆ งวดละเท่าๆ กัน ทุกเดือน และแต่ละเดือนก็สามารถเฉลี่ยซื้อในราคาไม่สูงนัก เช่น…

Continue Reading

สมาคมตราสารหนี้ฯ ยอมรับยอดระดมทุนหุ้นกู้ดิ่ง

สมาคมตราสารหนี้ฯ ยอมรับยอดระดมทุนหุ้นกู้ดิ่ง ทั้งปีหลุดเป้า 8 แสนล้าน สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เผยยอดออกหุ้นกู้ล่าสุดอยู่ที่ 6.7 แสนล้านบาท หวั่นทั้งปีชวดเป้า 8 แสนล้านบาท เหตุนักลงทุนระมัดระวังการลงทุนมากขึ้น ธนาคารพาณิชย์แข่งกดดอกเบี้ยต่ำนางสาวอริยา ติรณะประกิจ รองกรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เปิดเผยว่า ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ส่วนต่างอัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ภาคเอกชน (Credit Spread) ปรับเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะหุ้นกู้ที่มีเรทติ้งต่ำกว่าระดับการลงทุน หรือต่ำกว่าระดับ BBB ลงไป สะท้อนถึงความเสี่ยงที่มากขึ้นของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ อย่างไรก็ดี ในเดือนล่าสุด (พ.ย.63) พบว่าหุ้นกู้ที่มีเรทติ้งค่อนข้างดี Credit Spread เริ่มปรับลดลง jumbo jili ทั้งนี้ มูลค่าการออกตราสารหนี้ของภาคเอกชน ล่าสุดอยู่ที่ประมาณ 6.7 แสนล้านบาท ปรับลดลงกว่า 40% จาก ณ สิ้นปี 2562 ที่มียอดออกหุ้นกู้กว่า 1 ล้านล้านบาท ซึ่งเป็นยอดออกหุ้นกู้ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยคาดว่าส่วนหนึ่งเป็นผลจากที่บริษัทใหญ่หันไปใช้เงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์มากขึ้น เนื่องจากธนาคารเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ เพื่อดึงดูดลูกค้ารายใหญ่ ทดแทนลูกค้ากลุ่มธุรกิจขนาดกลาง-เล็ก (SME) ที่มีความเสี่ยงมากกว่า สล็อต “สำหรับเป้าหมายการออกหุ้นกู้ปีนี้…

Continue Reading