5 ข้อควรรู้ก่อนลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้

5 ข้อควรรู้ก่อนลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้กองทุนรวมตราสารหนี้ คือ กองทุนรวมที่เน้นการลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งตราสารหนี้จะแสดงความเป็นเจ้าหนี้ให้แก่ ผู้ถือตราสาร ตัวอย่างตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้ โดยที่หากตราสารหนี้ออกโดยรัฐบาล เราจะเรียกว่า พันธบัตรรัฐบาล ในขณะที่ออกโดยเอกชน เราจะเรียกว่าหุ้นกู้ jumbo jili กองทุนรวมตราสารหนี้ ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญสำหรับนักลงทุนที่ต้องการพักเงินหรือต้องการความเสี่ยงปานกลางค่อนไปทางต่ำ และมีระยะเวลาการลงทุนประมาณ 1-2 ปีขึ้นไป นอกจากนี้กองทุนรวมตราสารหนี้ ยังมีส่วนสำคัญสำหรับนักลงทุนที่มีการจัดพอร์ตการลงทุนแบบ Asset Allocation เพราะสามารถช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนลงได้ และยังสามารถใช้เป็นสภาพคล่อง ในสถานการณ์ที่จำเป็นต้องใช้เงินสดเพื่อปรับพอร์ตได้ เนื่องจากเป็นกองทุนที่มีสภาพคล่องสูง หากขายจะได้รับเงินในวันที่ T+2 (วันทำการที่ 2 นับจากวันซื้อ-ขายหลักทรัพย์ โดยไม่นับรวมวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดของสถาบันการเงินตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย) บทความนี้จึงขอนำเสนอสิ่งที่นักลงทุนควรรู้ ก่อนตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ ดังนี้ กองทุนรวมตราสารหนี้ขาดทุนได้ด้วยหรือ?เชื่อว่านักลงทุนหลายคนคงมีข้อสงสัยเหมือนกันว่า ถ้าลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ จะมีโอกาสขาดทุนหรือไม่ เนื่องจากสิ่งที่เราจะได้รับจากการลงทุนในตราสารหนี้ คือ ดอกเบี้ยที่กำหนดไว้แน่นอน เช่น 3% ต่อปี และจ่ายทุก 6 เดือน ก็ดูเป็นผลตอบแทนที่สม่ำเสมอดี แล้วเราจะขาดทุนได้อย่างไร สล็อต เหตุผลที่กองทุนรวมตราสารหนี้ขาดทุนได้ เพราะเมื่อเรา (หรือผู้จัดการกองทุน) ได้ลงทุนในตราสารหนี้ล็อตใดล็อตหนึ่งไปแล้ว ก็เท่ากับว่าหมดโอกาสที่จะนำเงินก้อนนี้ไปหาการลงทุนอื่นที่อาจจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าได้…

Continue Reading

วิเคราะห์ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนในยุคโควิด-19

วิเคราะห์ตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนในยุคโควิด-19* ถ้าย้อนกลับไปดูในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมาจะพบว่าตลาดเงินตลาดทุนมีความผันผวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-19 กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เคยลื่นไหลกลับหยุดชะงักแบบไม่ทันตั้งตัวและส่งผลเชื่อมโยงเป็นวงกว้าง แม้ว่าตลาดตราสารหนี้ไทยในครึ่งแรกของปี 2563 จะยังสามารถขยายตัวได้เล็กน้อยที่ร้อยละ 1.25 หรือมูลค่าคงค้างของตราสารหนี้รวมทั้ง jumbo jili สิ้น 13.69 ล้านล้านบาท แต่ทว่าการเพิ่มขึ้นดังกล่าวมาจากการเพิ่มขึ้นของพันธบัตรรัฐบาลไม่ใช่หุ้นกู้ภาคเอกชนอย่างที่เคยเป็นมา โดยพบว่าการออกหุ้นกู้ระยะยาวในครึ่งปีแรกมีมูลค่าลดลงถึงร้อยละ 22 ของค่าเฉลี่ยการออกในช่วงครึ่งปีแรกของระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา นอกจากนั้นดัชนีผลตอบแทนของหุ้นกู้ภาคเอกชนที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตั้งแต่ A- อายุ 1-3 ปี ยังให้ผลตอบแทนต่ำกว่าการลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลกลุ่มอายุ 1-3 ปี สล็อต ในสภาวะปกติ การลงทุนในหุ้นกู้มักจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าพันธบัตรรัฐบาล เนื่องจากมีความเสี่ยงด้านเครดิตที่สูงกว่า นักลงทุนจึงต้องการผลตอบแทนคาดหวังที่สูงกว่า แต่ในห้วงเวลาวิกฤตเศรษฐกิจ นักลงทุนมีความกังวลต่อคุณภาพของผู้ออกหุ้นกู้ ไม่ว่าจะเป็นความกลัวต่อผลการดำเนินงานของภาคธุรกิจที่อาจจะมีปัญหา หรือความกังวลว่าบริษัทอาจจะขาดสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ เหตุการณ์ดังกล่าวนำไปสู่ความต้องการส่วนชดเชยความเสี่ยงจากเครดิตที่สูงขึ้น (Credit spread widen) เนื่องจากมองว่าการลงทุนในหุ้นกู้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ทั้งในแง่โอกาสในการ สล็อตออนไลน์ ถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating Downgrade) และสภาพคล่องลดลง (Liquidity Risk Premium) ส่งผลให้เกิดการเทขายหุ้นกู้และทำให้ราคาของหุ้นกู้ในตลาดรองปรับลดลง ดัชนีผลตอบแทนของหุ้นกู้ภาคเอกชนจึงติดลบในช่วงมีนาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับการระบาดของ COVID-19 อย่างรวดเร็วและมีการปิดเมืองสกัดกั้นการลุกลาม อย่างไรก็ดี ในช่วง…

Continue Reading

Warren Buffett กับการลงทุนด้วย ETF

Warren Buffett กับการลงทุนด้วย ETF“Warren Buffett” เคยให้คำแนะนำ “หลักการลงทุนแบบ 90/10” ผ่านจดหมายถึงผู้ถือหุ้นของ Berkshire Hathaway ไว้ว่า… ในวันที่เขาจากโลกนี้ไป สิ่งที่เขาต้องการให้ผู้ดูแลทรัพย์สินบริหารจัดการทรัพย์สินสำหรับภรรยาของเขาก็คือ “90% ลงทุนใน S&P500 Index Fund ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำมาก และอีก 10% ลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น”เพราะ Warren Buffett เชื่อว่าการลงทุนแบบนี้จะให้ผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนแบบอื่นที่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมสูงๆ ให้กับผู้จัดการกองทุน โดยหลักการที่ว่านี้ก็สอดคล้องกับรูปแบบการลงทุนผ่าน ETF หรือ Exchange Traded Fund นั่นเอง ซึ่งถือเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแบบ Passive หรือสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงกับดัชนีชี้วัด jumbo jili ย้อนกลับไปเล่าถึงเหตุการณ์หนึ่งในปี 2007 Warren Buffett ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าดัชนี S&P 500 สามารถจะเอาชนะกองทุน Hedge Fund ได้ โดยให้ความเห็นว่า “ผู้จัดการกองทุน Hedge Fund เก่งๆ จะแพ้นักลงทุนมือสมัครเล่นที่มีความอดทน โดยการถือกองทุน ETF ที่มีค่าธรรมเนียมต่ำๆ อย่างดัชนี…

Continue Reading

สัญญาณทางเศรษฐกิจสำคัญ ที่ส่งผลต่อการลงทุน

สัญญาณทางเศรษฐกิจสำคัญ ที่ส่งผลต่อการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน นักลงทุนอาจใช้วิธีรอดูข้อมูล รอดูสถานการณ์ก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้น แล้วค่อยตัดสินใจ ขณะที่อีกหลายคน อาจใช้วิธีมองภาพรวมทางเศรษฐกิจและคาดการณ์อนาคต ว่าจะส่งผลอย่างไร จากนั้นจะวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสในการลงทุนต่อไปการมองหรือคาดการณ์ไปในอนาคตนั้น ข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณา คือ ตัวบ่งชี้หรือสัญญาณทางเศรษฐกิจ (Economic Indicator) เพื่อที่จะวิเคราะห์และพยากรณ์แนวโน้มภาวะเศรษฐกิจในอนาคตได้ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์แบบบนลงล่าง (Top Down Approach) คือ เริ่มจากการมองภาพรวมทางเศรษฐกิจลงมาสู่ภาพรวมอุตสาหกรรม และลงมาที่บริษัทหรือหุ้นรายตัว GDP Growth RateGDP (Gross Domestic Product) เป็นดัชนีชี้วัดผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ที่บอกถึงการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศในแต่ละปีว่ามีการเติบโตเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใด โดยหาก GDP เป็นบวก หมายความว่า เศรษฐกิจภาพรวมเติบโตขึ้นจากปีก่อน ซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดี ขณะเดียวกัน หาก GDP เป็นบวก แต่เป็นบวกที่น้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แสดงว่า เศรษฐกิจมีการเติบโต แต่เติบโตในระดับที่ช้าลงเรื่อยๆ jumbo jili ในทางกลับกัน หาก GDP ติดลบ หมายความว่า เศรษฐกิจโดยภาพรวมมีการหดตัวจากปีก่อน บ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศนั้นหยุดชะงักหรือชะลอตัวจะเห็นได้ว่า GDP คือ ค่าที่ใช้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงมีความสำคัญต่อนักลงทุนและการเคลื่อนย้ายเงินลงทุน เพราะไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนรายเล็กหรือรายใหญ่…

Continue Reading

สร้างวินัยการลงทุนด้วย DCA

สร้างวินัยการลงทุนด้วย DCAทุกคนรู้ว่าการออมเป็นเรื่องใหญ่ และการลงทุนเป็นเรื่องที่สำคัญต่ออนาคต… แต่ทำไมถึงยังทำไม่ได้ซักที? สาเหตุหลักๆ ที่ฉุดรั้งให้เราเริ่มต้นออมและลงทุนไม่สำเร็จ คือ พฤติกรรมหรือเรียกว่า “วินัย” ไม่ว่าจะเป็นการผัดวันประกันพรุ่ง รวมไปถึงการมองภาพแค่ระยะสั้น jumbo jili ผัดวันประกันพรุ่ง จนเป็นนิสัยการผัดวันประกันพรุ่งเป็นต้นเหตุสำคัญที่ทำให้หลายๆ คนยังไม่ยอมลงมือทำอะไรจนกระทั่งนาทีสุดท้าย ซึ่งพอเมื่อคิดได้ก็อาจจะ “สายเกินไป” ยกตัวอย่างเรื่องการออม การลงทุน บางคนกว่าจะเริ่มลงมือทำก็เมื่อเริ่มเจียนตัว เงินเดือนออกก็ใช้เงินกันมือเติบ กิน เที่ยว ช็อปปิ้ง พอสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เงินหมด ก็ต้องไปหยิบยืมคนอื่น จนกลายเป็นนิสัยติดตัวไปเรื่อยๆ แต่พอมีคนแนะนำให้เก็บเงินเก็บทองก็บอกว่า “เดี๋ยวเดือนหน้าค่อยเริ่มเก็บ” แต่พอถึงเดือนหน้าก็วนเข้าอีหรอบเดิม สล็อต เรื่อง (ใช้) เงินปัจจุบัน สำคัญที่สุดเราต้องการใช้เงินวันนี้ เพราะอยากมีความสุขจากการบริโภคในวันนี้ เรื่องเกษียณเป็นเรื่องในอนาคตที่อีกนานกว่าจะเกิด ดังนั้นเมื่อได้เงินมาจึงมักจะใช้จ่ายทันที ลองดูจากพฤติกรรมตัวเองง่ายๆ ในวันสิ้นเดือน หรือวันที่เงินเดือนออก ที่พอเงินเดือนเข้าบัญชีปุ๊บ! ก็กดออกมาซื้อของที่อยากได้ทันที จนไม่เหลือเงินออม จึงทำให้ยังไม่เริ่มลงทุน ผัดผ่อนไปเรื่อยๆ ตั้งแต่พรุ่งนี้ค่อยเก็บ เดือนหน้า ปีหน้า ทศวรรษหน้าแล้วกัน สล็อตออนไลน์ วิธีการแก้การผัดวันประกันพรุ่ง ก็คือต้องเริ่มทำและสร้างวินัย ทำไปเรื่อยๆ จนเป็นนิสัย ซึ่งต้องฝึก เช่น ใครที่จะลดน้ำหนักก็ต้องออกกำลังกาย…

Continue Reading

รู้ก่อนลงทุนในกองทุนรวม High Yield Bond

รู้ก่อนลงทุนในกองทุนรวม High Yield Bond โดยปกติแล้วกองทุนรวมตราสารหนี้จะมีความเสี่ยงต่ำ ขณะเดียวกันผลตอบแทนก็อยู่ในระดับต่ำด้วยเช่นกัน แต่สำหรับกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภท High Yield Bond กลับให้ผลตอบแทนได้ในระดับที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำเช่นนี้ อาจเป็นจุดสำคัญที่ทำให้ผู้ที่สนใจ หันมาลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภท High Yield Bond มากขึ้น jumbo jili ลงทุนตราสารหนี้ประเภท High Yield Bond ผ่านกองทุนรวมตามกฎระเบียบในประเทศไทยนั้น ผู้ที่สามารถลงทุนในตราสารหนี้ประเภท High Yield Bond ได้ ต้องเป็นนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายใหญ่ที่สามารถรับความเสี่ยงสูงได้เท่านั้น อย่างไรก็ตาม นักลงทุนทั่วไปก็สามารถลงทุนได้ผ่านกองทุนรวมตราสารหนี้ที่ไปลงทุนตราสารหนี้ High Yield Bond ในต่างประเทศ โดยปัจจุบันมีกองทุนรวมประเภทนี้ที่เสนอขายในประเทศไทยจำนวน 14 กองทุน ซึ่งมีทั้งกองทุนที่เปิดขายให้กับนักลงทุนทั่วไป และกองทุนที่เปิดขายให้เฉพาะนักลงทุนสถาบันหรือนักลงทุนรายใหญ่เท่านั้น สล็อต เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ High Yield Bondกองทุนรวมตราสารหนี้ High Yield Bond จะมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) กล่าวคือ ต่ำกว่า BBB…

Continue Reading

เลือกหุ้นลงทุน ตามสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นตัว

เลือกหุ้นลงทุน ตามสัญญาณเศรษฐกิจฟื้นตัวในช่วงเกิดวิกฤติ นักลงทุนสามารถประสบความสำเร็จจากการลงทุนได้ เพียงเริ่มต้นเรียนรู้ ติดตามข่าวสาร ตลอดจนหากลยุทธ์และเครื่องมือในการวิเคราะห์ เพื่อนำมาใช้เลือกหุ้นและตัดสินใจลงทุนได้อย่างแม่นยำ jumbo jili ถึงแม้ในช่วงต้นปี 2564 เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ สังเกตได้จากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่หยุดชะงัก ไม่คึกคัก ผู้คนระมัดระวังการใช้จ่าย รวมถึงกระแสการทำงานที่บ้านยังคงอยู่ อย่างไรก็ตาม ช่วงปลายไตรมาส 1 ปีนี้ เริ่มเห็นสัญญาณเชิงบวก ผู้คนเริ่มกล้าจับจ่ายใช้สอย กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้น การส่งออกเริ่มฟื้นตัว ทำให้เชื่อมั่นว่า เศรษฐกิจไทยกำลังจะเข้าสู่ช่วงฟื้นตัวอย่างชัดเจนในครึ่งปีหลัง ซึ่งตัวชี้วัดสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ มีดังนี้ การบริโภคถึงแม้ว่าการบริโภคภายในประเทศจะยังไม่ค่อยดีนัก แต่หลังจากมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ปี 2564 ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการเราชนะ โครงการ ม.33 เรารักกัน เป็นต้น ประกอบกับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่อนคลายลง การกระจายวัคซีนได้อย่างรวดเร็วและเริ่มเปิดประเทศ จะเห็นการบริโภคฟื้นตัวอย่างชัดเจน สล็อต การลงทุนปัจจุบันเริ่มเห็นการเปิดประมูลโครงการลงทุนโดยภาครัฐ เช่นโครงการรถไฟทางคู่ที่เปิดประมูลในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา จึงเริ่มเห็นสัญญาณการลงทุนของภาครัฐกลับมาอีกครั้ง ส่วนการลงทุนในภาคเอกชนจะเห็นชัดเจนขึ้นเมื่อมีการเปิดประเทศให้นักลงทุนต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ การส่งออก มีสัญญาณดีขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าที่สำคัญกำลังฟื้นตัว เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา จีน และยุโรป โดยมูลค่าการส่งออกในเดือนเมษายนที่ผ่านมาอยู่ที่…

Continue Reading

เลือกกองทุนฉบับมือใหม่

เลือกกองทุนฉบับมือใหม่หากเราเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์การลงทุนน้อย มีเงินลงทุนไม่มากนัก แถมไม่มีเวลาติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด แต่ใจเราอยากลงทุนแล้ว “กองทุนรวม” อาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุด เพราะถือเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ที่จะช่วยต่อยอดเงินออม สร้างผลตอบแทนที่ดีกลับมาให้เราได้ แต่ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับ “กองทุนรวม” ว่าคืออะไร?ซึ่งกองทุนรวมหรือ Mutual Fund ก็คือ การระดมเงินลงทุนจากคนจำนวนมาก และนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อตั้งเป็นกองทุนขึ้นมา โดยเงินที่ได้รับนั้นจะมี “ผู้จัดการกองทุน” ที่เป็นมืออาชีพนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามนโยบายของแต่ละกองทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่งอกเงย แล้วนำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนเงินที่ลงทุนนั่นเอง jumbo jili มือใหม่เริ่มลงทุนกองทุนรวมอย่างมั่นใจได้ เพราะ…มี “มืออาชีพ” ดูแลดูแล บริหารจัดการกองทุนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้มีการกระจายการลงทุนช่วยลดความเสี่ยงได้มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายเลือกได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และผลตอบแทนที่คาดหวังมีสภาพคล่องสูงสามารถขายคืนเพื่อรับเป็นเงินสดได้ สล็อต ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพราะรายได้ของกองทุนรวม “ไม่เสียภาษีเงินได้” เราจึงได้รับผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย แถมเงินลงทุนในกองทุนรวมบางประเภท ยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยในส่วนของผลตอบแทนนั้น จะอยู่ในรูปแบบ ส่วนต่างกำไร (Capital Gain) หรือ เงินปันผล (Dividend) โดยผู้ลงทุนจะได้รับส่วนต่างกำไรก็ต่อเมื่อขายคืนหน่วยลงทุนได้ในราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมา เพราะกองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เพิ่มมาจากการลงทุนนั่นเอง ในขณะที่ หากลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ก็จะได้รับเงินปันผลซึ่งจะคำนวณตาม อัตราการจ่ายเงินปันผล คูณกับ จำนวนหน่วยลงทุนที่เราเป็นเจ้าของนั่นเอง สล็อตออนไลน์ ถ้าพร้อมแล้ว… ลองทำตาม“3 ขั้นตอน เลือกกองทุนฉบับมือใหม่”…

Continue Reading

เลือกหุ้นฉบับมือใหม่

นักลงทุนมือใหม่หลายคนที่เพิ่งตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้น อย่างแรกที่พูดเป็นเสียงเดียวกันตลอด ก็คือ จะเลือกหุ้นยังไง ซื้อตัวไหนดีนะ แต่คำถามเหล่านี้ถือว่าเป็นเรื่องดี เพราะทำให้เห็นถึงความต้องการที่จะเลือกหุ้น อยากจะศึกษา ไม่ใช่ว่าจะซื้อไปมั่วๆ โดยที่ไม่รู้อะไรเลย สุดท้ายก็ต้องเจ็บตัวไปตามๆ กัน งั้นถ้าอยากจะเริ่มต้นเลือกหุ้นเองแบบง่ายๆ ลองเริ่มจากการค้นหา “หุ้นพื้นฐานดี” ก่อนก็แล้วกัน เพราะว่าราคาของหุ้นพื้นฐานดีมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดมากนัก นักลงทุนจึงแทบไม่ต้องกังวลกับภาวะเศรษฐกิจ หรือความผันผวนของตลาดหุ้นในระยะสั้นเลย ซึ่งดูได้จากประวัติการดำเนินงานในอดีตย้อนหลัง 3 – 5 ปี jumbo jili หุ้นพื้นฐานดี หน้าตาเป็นอย่างไรธุรกิจมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองของอุตสาหกรรมนั้นๆ แต่ควรมีความสามารถหรือมีจุดแข็งในการแข่งขันกับคู่แข่ง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเติบโต ยิ่งเป็นธุรกิจที่มีคู่แข่งขันน้อยราย หรือหน้าใหม่เข้ามาในธุรกิจได้ยากก็ยิ่งดี เพราะบริษัทจะมีความได้เปรียบด้านการแข่งขันสูง กิจการเติบโตต่อเนื่องบริษัทที่ดีควรมียอดขายหรือรายได้เติบโตต่อเนื่อง 3 – 5 ปี ซึ่งจะเป็นการการันตีว่าธุรกิจนี้ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อไปได้ ยังไม่ถึงจุดอิ่มตัว ที่สำคัญคือ เป็นการสะท้อนถึงวิสัยทัศน์การดำเนินกิจการในอนาคตด้วย สล็อต มีกำไรอย่างสม่ำเสมอ ไม่มีปัญหาขาดทุนบริษัทที่ดีควรมีกำไรสม่ำเสมอในทุกขั้นตอนการดำเนินงาน ตั้งแต่กำไรขั้นต้น เรื่อยไปจนถึงกำไรสุทธิ เราควรหลีกเลี่ยงบริษัทที่ขาดทุนต่อเนื่องหรือปีเว้นปี เพราะราคาจะปรับตัวขึ้นได้ยาก และอาจยังไม่มีเงินเหลือมาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่บางครั้งบริษัทก็อาจขาดทุนจากการนำเงินไปลงทุนเพิ่มเติม หรือนำเงินไปใช้หนี้ ซึ่งอาจส่งผลดีต่อบริษัทในระยะยาว จึงต้องพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป หนี้สินไม่เยอะการมีหนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติในการดำเนินธุรกิจ แต่สิ่งที่ต้องระวัง คือ การมีหนี้ระยะยาวมากเกินไป เพราะอาจมีปัญหาเรื่องการชำระหนี้…

Continue Reading

ลงทุน DW ได้อะไร

เมื่อพูดถึง DW ต้องยอมรับว่า… นักลงทุนส่วนใหญ่ใช้ DW เป็นเครื่องมือในการเก็งกำไร ทั้งตลาดหุ้นขาขึ้นและขาลง แต่ความจริงแล้ว DW มีประโยชน์มากกว่านั้น โดย DW สามารถใช้ในการบริหารความเสี่ยง เพื่อลดผลกระทบของพอร์ตลงทุนในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนได้ด้วย DW ไม่มีมูลค่าในตัวมันเอง ราคาของ DW จะเคลื่อนไหวตามราคาสินค้าอ้างอิงเสมอ ดังนั้น การหามูลค่าของ DW จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากเราสามารถรู้มูลค่าที่แท้จริงของ DW ที่ถืออยู่ได้ จะช่วยกำหนดเกมในการเทรด และรู้ว่ามูลค่าของ DW ที่เราถือนั้นได้เปรียบอยู่หรือไม่ ควรซื้อ-ถือ-หรือขาย jumbo jili มูลค่าของ DW ประกอบด้วยอะไรบ้าง?ราคา DW จะประกอบด้วยมูลค่า 2 ส่วน คือ มูลค่าที่แท้จริงของ DW และมูลค่าเวลาที่ถืออยู่ มูลค่าที่แท้จริง(Intrinsic Value)เป็นมูลค่าที่มีอยู่จริงของ DW ซึ่งจะเท่ากับเงินสดส่วนต่างที่จะได้รับเมื่อใช้สิทธิทันที โดยจะมีค่าก็ต่อเมื่อ DW อยู่ในสถานะ In-the-Money (ITM)เท่านั้น สล็อต มูลค่าทางเวลา(Time Value)เป็นมูลค่าของ DW จากเวลาที่เหลืออยู่ หากเวลาเหลือมากโอกาสใช้สิทธิมากขึ้น จะส่งผลให้มูลค่าทางเวลาสูงขึ้น…

Continue Reading