การลงทุนในหุ้น สิ่งสำคัญที่สุดคือ

การลงทุนในหุ้น สิ่งสำคัญที่สุดคือการมีแผนการลงทุนที่ดีโดยเฉพาะการเลือกกลยุทธ์หรือวิธีการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเอง เพราะแม้จะวางแผนมาดีขนาดไหน แต่หากเลือกวิธีการลงทุนที่ไม่เหมาะกับสไตล์การลงทุนของตนเอง ก็อาจไม่ได้รับผลตอบแทน jumbo jili อย่างที่ควรจะเป็น ซึ่งวิธีการลงทุนในหุ้นมีหลายรูปแบบ อย่างนักลงทุนที่เน้นการจับจังหวะการลงทุน หรือเล่นหุ้นเป็นรอบ อาจใช้เทคนิคการจับทิศทางตลาด หรือ Market Timing ซื้อขายหุ้นเป็นรอบตามกราฟเทคนิคหรือนักลงทุนที่เน้นลงทุนในหุ้นพื้นฐานดี เติบโตสม่ำเสมอ ลงทุนระยะยาวแบบสะสมไปเรื่อยๆ และเพิ่มเงินลงทุนใหม่เข้าไปทุกเดือน โดยไม่สนใจว่าหุ้นจะราคาเท่าไหร่ ก็อาจใช้กลยุทธ์แบบ DCA (Dollar-cost Averaging) แล้วลงทุนด้วยเงินก้อนครั้งเดียวแบบ Market Timing VS ลงทุนสม่ำเสมอแบบ DCA … เลือกแบบไหนดีนะ? สล็อต เราลองมาทำความเข้าใจลักษณะสำคัญของการลงทุนแบบ Market Timing และ DCA กันดีกว่า เผื่อจะช่วยให้เราตัดสินใจลงทุนได้เหมาะกับไลฟ์สไตล์มากขึ้นเป็นการลงทุนโดยเน้นจับจังหวะตลาด ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์เศรษฐกิจมาประกอบการตัดสินใจลงทุน โดยต้องการจะซื้อหุ้นให้ได้ในราคาที่ถูกที่สุด และขายในราคาที่แพงที่สุด Market Timing เหมาะกับนักลงทุนที่• วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและภาวะเศรษฐกิจได้ดี• มีความรู้เรื่องการวิเคราะห์ทางเทคนิค• มีเงินก้อนและรอคอยเวลาที่เหมาะสมในการลงทุนได้ สล็อตออนไลน์ ส่วน การลงทุนสม่ำเสมอแบบ DCA (Dollar Cost Average) เป็นการ “ซื้อหุ้นด้วยจำนวนเงินที่เท่าๆ กันทุกเดือน โดยไม่สนใจว่าหุ้นราคาเท่าไหร่”…

Continue Reading