เข้าใจสถานการณ์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้

เข้าใจสถานการณ์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้ตลาดตราสารหนี้ในช่วงที่ผ่านมา เป็นช่วงที่มีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจาก เกิดเหตุการระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งเป็น เหตุการณ์ที่ผู้จัดการกองทุน หรือผู้บริหารเงินส่วนใหญ่ไม่ได้คำนวนไว้ใน jumbo jili การลงทุน ทำให้นักลงทุนไม่สามารถประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวได้ จึงเกิดการขายสินทรัพย์เสี่ยงทุกประเภท เพื่อถือเงินสดและเพื่อความปลอดภัย โดยไม่ได้คำนึงถึงผลขาดทุนการขายสินทรัพย์นั้นนัก ทำให้เกิดมูลค่าของสินทรัพย์ต่างๆ ลดลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ตราสารหนี้เอกชน หรือแม้กระทั่งตราสารหนี้ภาครัฐ รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ด้วย จากการลดลงของราคาสินทรัพย์ต่างๆ รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะราคาน้ำมันนั้น ทำให้ปริมาณเงินในระบบการเงินโลกหดตัวลง อย่างน้อย 30% โดยประมาณ ทำให้ธนาคารต่างๆ ทั่วโลก สล็อต ต้องกลับมาทำการเพิ่มปริมาณเงินในระบบหรือ คล้าย QE อีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้มีความชำนาญกว่าครั้งก่อน ทำให้ การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากสาเหตุที่กล่าวมา จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้กองทุนตราสารหนี้โดยทั่วไปมีมูลค่าสินทรัพย์ลดลง จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับว่ากองทุนตราสารหนี้นั้นมีความเสี่ยงอยู่เพียงใด แต่ที่สำคัญไปกว่านั้น คือ ความเสี่ยงนั้นได้ถูกสะท้อนเข้าไปในสินทรัพย์หรือยัง โดยส่วนใหญ่ตราสารหนี้ต่างประเทศจะมีสภาพคล่องและการซื้อขายที่มากกว่าตราสารหนี้ไทย ทำให้ความเสี่ยงถูกสะท้อนเข้าไปในราคา สล็อตออนไลน์ ตราสารหนี้ได้รวดเร็วจึงมีความผันผวนได้มากกว่า กองทุนตราสารหนี้ของ TMBAM Eastspring ที่สามารถลงทุนในต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงเพื่อสร้างโอกาสของผลตอบแทนควบคู่ไปกับความเสี่ยงที่ดีขึ้นกว่าในประเทศ อาทิ กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย…

Continue Reading

ถึงเวลาคิดเสียใหม่ กับวิธีคิด “มูลค่าหุ้น”

ถึงเวลาคิดเสียใหม่ กับวิธีคิด “มูลค่าหุ้น”พวกเราเชื่อว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคสมัยที่ “มูลค่า” ต้องปรับวิธีการคิดเสียใหม่และทำให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งคำว่า “ถูก” อาจเป็นมากกว่าการพึ่งพาตัวชี้วัดทางบัญชี – Franklin Templeton – Rethinking Value Researchมันมีช่วงเวลาของหุ้นบลูชิพ หุ้นวัฎจักร ตราสารหนี้เอกชน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และ อื่น ๆ รวมไปถึงช่วงเวลาที่เราต้องถือเงินสด ความเป็นจริงก็คือ ไม่มีการลงทุนใดที่จะดีไปได้ตลอด – Sir John Templeton jumbo jili จงยืดหยุ่นและเปิดกว้างกับการลงทุนหลากหลายรูปแบบ – Sir John Templetonประโยคข้างต้น เป็นประโยคที่ปรากฎในบทวิจัยเกี่ยวกับการคิดมูลค่าของ Franklin Templeton ที่สะท้อนให้เห็นว่าการคิดมูลค่าในยุคนี้ อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนไป และเราต้องมีความคิดที่ยืดหยุ่นต่อสินทรัพย์ต่าง ๆ เพราะ ไม่มีสินทรัพย์ใดที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีทุกช่วงเวลา การวิเคราะห์มูลค่าอาจเป็นมากกว่าการวิเคราะห์สัดส่วนทางการเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทล้วน ๆ ซึ่งเป็นวิธีคิดดั้งเดิมจากปรมาจารย์ด้านมูลค่าอย่าง Benjamin Graham ที่ในตอนนี้แม้แต่ Warren Buffett เองที่ทำตาม Playbook เล่มดังกล่าว และอ่าน Pink sheets (หุ้นที่ไม่ผ่านเงื่อนไขจดทะเบียนในตลาดหลัก)…

Continue Reading

ปรับลด หุ้นไทย และเพิ่มหุ้นเทคโนโลยีแทนญี่ปุ่น

ปรับลด หุ้นไทย และเพิ่มหุ้นเทคโนโลยีแทนญี่ปุ่นพอร์ตการลงทุนในครั้งนี้มีการปรับพอร์ตการลงทุน โดยลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทยลงจาก 15% เป็น 10% เนื่องจากผลของการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโน้มเติบโตต่ำกว่าที่คาด และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นยุโรป (KF-HEUROPE) เนื่องจากเศรษฐกิจยุโรปมีแนวโน้มฟื้นตัวแข็งแกร่งหลังหลายประเทศกลับมาเปิดเศรษฐกิจนอกจากนี้ ในส่วนของ Satellite Holdings ได้มีการปรับ KF-HJPINDX ออก และแทนที่ด้วย KF-GTECH เนื่องจากผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแข็งแกร่งกว่าที่คาด และยังคงมีแนวโน้มสดใส jumbo jili กองทุนแนะนำสำหรับการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์/ภูมิภาคกองทุนตราสารหนี้ในประเทศKFAFIX-A:กองทุนกลุ่มตราสารหนี้ระยะกลาง – ยาว ยังคงได้รับประโยชน์และฟื้นตัวมากขึ้นภายหลังจากผลกระทบทางลบจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ US treasury yield 10 ปีได้คลี่คลายลงบ้าง นอกจากนี้จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยงที่จะปรับลดลงจาก Covid-19 ระลอกที่ 3 ทำให้เศรษฐกิจไม่สามารถฟื้นตัวได้แข็งแกร่งเหมือนสหรัฐฯ ในขณะเดียวกันตราสารหนี้ภาคเอกชนยังคงได้รับประโยชน์จากการปรับตัวลดลงของส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Corporate spread) ในกลุ่มหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนจะได้รับประโยชน์จากสัดส่วน สล็อต การลงทุนนี้เพิ่มเติม จึงทำให้คาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนกลุ่มนี้ยังคงมีความน่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับเงินลงทุนระยะยาวที่ไม่ต้องการสภาพคล่องในระยะสั้น อาทิเช่น กองทุน KFAFIX-A ขั้นต่ำ 1 ขึ้นไป โดยปัจจุบันกรอบ Duration เฉลี่ยของกองทุน KFAFIX-A = 2 – 3…

Continue Reading

ทำความรู้จัก Gold Online Futures ก่อนลงทุน

ทำความรู้จัก Gold Online Futures ก่อนลงทุนในอดีต เวลาจะซื้อทองคำแต่ละครั้งก็ต้องเดินทางและพกเงินสดไปซื้อที่ร้านทอง พอซื้อเสร็จแล้วก็ต้องนำทองคำกลับบ้าน และหาที่ปลอดภัยเพื่อเก็บไว้ แต่วันนี้ทางเลือกในการซื้อขายทองคำมีมากขึ้น และไม่ได้ซื้อขายเพื่อนำมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งเท่านั้น แต่เป็นการซื้อขายเพื่อการลงทุน โดยหนึ่งในทางเลือกของการซื้อขายทองคำ ก็คือ การลงทุนทองคำในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือที่รู้จักกันดีว่า อนุพันธ์ทองคำ jumbo jili ปัจจุบันทองคำในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีให้บริการใน 3 ผลิตภัณฑ์ Gold Futuresเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.5% ถือเป็นมาตรฐานในประเทศไทย โดยเสนอราคาซื้อขายกันแบบสกุลเงินบาท และมีให้เลือกลงทุนใน 2 ขนาด คือ การลงทุน Gold Futures 10 บาท (GF10) และ การลงทุน Gold Futures 50 บาท (GF) Gold Online Futuresเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.5% ซึ่งเป็นมาตรฐานในระดับสากล โดยราคาเสนอซื้อขายจะเคลื่อนไหวตามราคาทองคำในตลาดโลก ทำให้สามารถทำกำไรจากการซื้อขายโดยไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของค่าเงินบาท สล็อต Gold-Dเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งเป็นมาตรฐานในต่างประเทศ โดยเสนอราคาซื้อขายกันแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่จะชำระราคาด้วยสกุลเงินบาท และการถือสัญญาจนถึงวันสุดท้ายจะต้องรับหรือส่งมอบทองคำจริง เมื่อมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกลงทุน 3 ชนิด…

Continue Reading

สับเปลี่ยนกลุ่มลงทุน ด้วยกลยุทธ์ Sector Rotation

สับเปลี่ยนกลุ่มลงทุน ด้วยกลยุทธ์ Sector Rotationปัจจุบันหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถูกจัดกลุ่มเป็น 8 อุตสาหกรรม (Industry) และ 28 หมวดธุรกิจ (Sector) เพื่อให้บริษัทที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทำให้นักลงทุนสามารถคัดเลือก เปรียบเทียบ และตัดสินใจลงทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เช่น ถ้าอยากลงทุนในหุ้นธุรกิจการเงิน (FINANCIAL) เราก็สามารถเลือกดูได้ว่าใน Sector BANK FIN หรือ INSUR มีตัวไหนที่น่าสนใจบ้าง จากนั้นเราก็สามารถใช้อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ มาเป็น Benchmark ในการเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจเลือกลงทุนในหุ้นตัวนั้นๆ jumbo jili ประเด็นสำคัญ คือ ถ้าเราลงทุนในหุ้นของบริษัทหนึ่ง ซึ่งอยู่ใน Sector ที่เราชอบ แต่พอเวลาผ่านไป หุ้นตัวที่เราซื้อกลับมีการเคลื่อนไหวของระดับราคาที่ไม่ค่อยน่าพอใจสักเท่าไหร่ เช่น ปรับตัวลดลง หรือขึ้นช้ามากๆ (Underperform) ขณะที่หุ้นใน Sector อื่น กลับมีระดับราคาที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างโดดเด่น ถ้าเรายังถือหุ้นตัวเดิมอยู่ในพอร์ตต่อไป อาจสร้างผลเสียหายต่อพอร์ตและภาพรวมของการลงทุนในหุ้นของเรา ซึ่งสัญญาณแบบนี้ “Sector Rotation” ช่วยได้!!! Sector Rotation คืออะไร?Secor Rotation คือ การปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนจากกลุ่มธุรกิจหนึ่งไปยังอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่ง…

Continue Reading

เงินเฟ้อ กับ ผลกระทบต่อสินทรัพย์ลงทุน

เงินเฟ้อ กับ ผลกระทบต่อสินทรัพย์ลงทุนอัตราเงินเฟ้อ นอกจากจะเป็นดัชนีชี้วัดในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ยังเป็นปัจจัยสำคัญของนักลงทุนเพื่อใช้ตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นอีกด้วย สังเกตได้จาก เมื่อประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับขึ้นหรือปรับลง จะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น ตัวอย่างเช่น ในเดือนเมษายน ปี 2564 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) ของสหรัฐอเมริกา ได้เร่งตัวขึ้นเป็น 0.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (มีนาคม 2564) นับเป็นอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ 12 ปี นับตั้งแต่กลางปี 2552 ทำให้นักลงทุนประเมินว่า นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่คาด เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าที่หลายฝ่ายประเมินไว้ ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยมีความเคลื่อนไหวผันผวน jumbo jili หากพิจารณาถึงสาเหตุการเกิดอัตราเงินเฟ้อ แบ่งได้เป็น 2 สาเหตุหลัก ดังนี้ ประชาชนต้องการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น (เรียกว่า Demand – Pull Inflation) ประกอบกับสินค้าและบริการนั้น ๆ ในตลาดมีไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ขายปรับราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น (เรียกว่า Cost – Push Inflation) กล่าวคือ หากผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นได้ จะทำให้ผู้ผลิตต้องปรับราคาสินค้าและบริการให้สูงขึ้นด้วย โดยในช่วงเดือนเมษายน…

Continue Reading

ลงทุนหุ้น หนทางสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคง

ลงทุนหุ้น หนทางสู่ความมั่งคั่งอย่างมั่นคง ปัจจุบันการลงทุนในหุ้น เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น เพราะผลตอบแทนที่เกิดจากสินทรัพย์อื่นๆ เช่น เงินฝาก สลากออมสิน หรือพันธบัตรรัฐบาล อยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม การลงทุนในหุ้นต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน และแม้ว่าตลาดหุ้นจะเป็นทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจ แต่หลายคนอาจยังมีคำถามว่า จะทำอย่างไรให้เงินได้ทำงานแทนเราและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยหากจะเริ่มการลงทุนในตลาดหุ้น จะมองเรื่องของผลตอบแทนอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมองเรื่องความเสี่ยงด้วย โดยเฉพาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ควรรู้จักตัวเองก่อน เช็คความรู้สึกตัวเองก่อนลงทุน โดยการทำแบบประเมินความเสี่ยง ซึ่งหลังทำแบบประเมินแล้ว จะทราบว่าตัวเองสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับใด รวมถึงยังแนะนำพอร์ตลงทุนที่เหมาะสมกับความเสี่ยงนั้นอีกด้วย (ทดลองทำแบบประเมินความเสี่ยง >> คลิกที่นี่) jumbo jili นอกจากนี้ ควรมองการลงทุนในหุ้นเป็นการลงทุนระยะยาว เพราะจะช่วยลดความผันผวนจากการลงทุนได้ เมื่อความผันผวนน้อยลง โอกาสขาดทุนก็น้อยลงตามไปด้วย ดังนั้น ยิ่งลงทุนระยะยาวขึ้น โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีก็มีมากขึ้น จากสถิติย้อนหลังของตลาดหุ้นไทยที่ผ่านมา ตลอดระยะเวลากว่า 45 ปี ผลตอบแทนรายปีของตลาดหุ้นไทย ตั้งแต่ปี 2518 – 2563 มีปีที่ผลตอบแทนเป็นบวกมากกว่าปีที่ผลตอบแทนติดลบ โดยผลตอบแทนเป็นบวกอยู่ 28 ปี และติดลบอยู่ 18 ปี และหลังจากวิกฤติต้มยำกุ้งในปี 2540 เป็นต้นมา ตลาดหุ้นไทยไม่เคยมีปีใดที่ติดลบติดต่อกัน 2 ปี ดังนั้น…

Continue Reading

แนวโน้มเศรษฐกิจ ทิศทางลงทุนปี 64

แนวโน้มเศรษฐกิจ ทิศทางลงทุนปี 64ภาพเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวแต่จะมีการลดคาดการณ์จีดีพีลงตามผลกระทบกับโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งราคาหุ้นกลับวิ่งสวนทาง เนื่องจากยังมีสภาพคล่องส่วนเกินที่เยอะอยู่ทั้งระดับโลกและในประเทศเอง ประกอบกับนักลงทุนคาดหวังเชิงบวกในรอบเวลาที่จะได้รับวัคซีนรักษาโควิด-19 และเชื่อว่าปัจจุบันตลาดหุ้นไทยยังไม่ใช่ฟองสบู่ ที่ทำให้มองเช่นนี้ เพราะ SET ขึ้นสวนทางกับภาพเศรษฐกิจจริง เนื่องจากส่วนต่างอัตราผลตอบแทนตลาดหุ้นกับสินทรัพย์อื่นกรอบกว้าง ทำให้เม็ดเงินไหล (ฟันด์โฟลว์) ไหลเข้า ซึ่งนักลงทุนจะมองราคาปิดต่อกำไรต่อหุ้น (พี/อี) อย่างเดียวไม่ได้ อีกทั้ง SET ถูกดันด้วยหุ้นบางตัวที่ฟรีโฟลตไม่มาก ถ้าตัดประเด็นนี้ พี/อี ตลาดอยู่ในระดับต่ำ jumbo jili “SET จะปรับลงในกรอบที่จำกัด เพราะมีหุ้นบางอุตสาหกรรมราคาดีดตัวขึ้นไป เช่น กลุ่มพลังงาน แต่มีความเสี่ยง 2 อย่างที่ต้องจับตา คือ การไม่รู้ว่าโควิด-19 จะจบเมื่อไร และความสามารถในการกู้เม็ดเงินมาออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่สามารถทำได้ต่อเนื่อง เพราะวินัยการคลังกู้ได้ไม่เกิน 60 % ของจีดีพี และเหลือวงเงินกู้ไม่เยอะเพียง 1.7 ล้านล้านบาท จุดหนึ่งหากเศรษฐกิจยังไม่ฟื้นดี ยังมีข้อจำกัดการใช้เม็ดเงิน และโควิด-19 ไม่จบอย่างที่คิดก็จะยิ่งจะเพิ่มปัญหาให้ร้อนแรงอีกได้” ทั้งนี้ มองว่า ฟันด์โฟลว์พร้อมไหลเข้าต่อเนื่อง เพราะส่วนต่างของอัตราผลตอบแทนการลงทุนในตลาดหุ้นกับการลงทุนในตราสารหนี้ยังอยู่ในกรอบที่กว้าง และเชื่อว่าจะมีการลดดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งหนึ่งเพื่อพยุงเศรษฐกิจ ซึ่งฟันด์โฟลว์ไหลเข้า SET 2-3 เดือนที่ผ่านมาเป็นเพียงจุดเริ่มต้น เพราะปัจจุบันอัตราการถือครองหุ้นไทยของนักลงทุนต่างประเทศเหลือเพียง…

Continue Reading

มือใหม่หัดลงทุนสไตล์รายวัน

ปัจจุบันมีนักลงทุนจำนวนไม่น้อยที่ชื่นชอบการซื้อขายหุ้นแบบระยะสั้นถึงสั้นมาก (Trading) ซึ่งอาศัยความผันผวนขึ้นลงของราคาหุ้นในช่วงสั้นๆ เป็นโอกาสในการแสวงหากำไร แน่นอนว่า… การลงทุนแบบนี้มีโอกาสทำกำไรได้ดีกว่าและเร็วกว่าการลงทุนระยะยาว เพียงแค่ราคาหุ้นขยับเพิ่มขึ้นไปไม่กี่ช่องก็สามารถทำกำไรได้มากมาย แต่มองอีกด้านหนึ่งหากเกิดความผิดพลาดขึ้นมา นักลงทุนก็มีความเสี่ยงสูงและมีโอกาสขาดทุนมากด้วยเช่นกันก่อนการลงทุนแบบนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักลงทุนจะต้องศึกษากฎ กติกา วางแผนการลงทุน และกลยุทธ์ต่างๆ อย่างละเอียดรอบคอบ และนี่คือ… กลยุทธ์การลงทุนแบบรายวันฉบับมือใหม่ มีสติก่อนออกสตาร์ทนักลงทุนต้องมีสติ ไม่ใช่อารมณ์ เพราะขณะที่จ้องหน้าจออยู่นั้น เชื่อเถอะว่า… “ความโลภ” และ “ความกลัว” จะเข้าครอบงำ หากจิตใจอ่อนแอ ตัดสินใจลงทุนตามจิตวิทยาตลาด ย่อมทำให้ท่านขาดทุน ดังนั้น จงมีสติ ควบคุมสมาธิให้อยู่ในเกมของเรา และลงทุนไปตามกลยุทธ์ที่วางไว้ jumbo jili เลือกหุ้นนักลงทุนที่เน้นซื้อขายระยะสั้นมักเลือกหุ้นที่จะเข้าไปลงทุนจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ ปริมาณการซื้อขายสูง และ พฤติกรรมของราคาหุ้นที่มีความผันผวนสูง ซึ่งต้องเป็นหุ้นที่มีทั้งสองประการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถขายหุ้นได้ในเวลาและราคาที่ต้องการ รวมทั้งมีการเคลื่อนไหวของราคาที่กว้างมากพอที่จะสร้างกำไรได้ในระหว่างวัน หรือนักลงทุนบางคนอาจสนใจหุ้นที่มีราคาต่ำ เพราะต้องการเห็นการปรับตัวของราคาขึ้นในอัตราสูงๆ เลือกกลยุทธ์การลงทุนการซื้อขายระยะสั้นต้องอาศัยกลยุทธ์ต่างๆ ในการเทรดทั้งสิ้น เพราะหากปราศจากกลยุทธ์เหล่านี้ เราก็จะเทรดแบบสะเปะสะปะไม่มีการวางแผนใดๆ แทนที่จะกำไร อาจขาดทุนได้ง่ายๆ โดยมีกลยุทธ์อยู่หลากหลายแบบสำหรับการลงทุนระยะสั้นๆ เช่น สล็อต Scalping เป็นกลยุทธ์การทำกำไรโดยการเปิดและปิดการซื้อขายในช่วงสั้นๆ ทำกำไรเพียงไม่กี่จุด (ส่วนมากจะอยู่ราวๆ 5 – 20…

Continue Reading

ทำความเข้าใจ Call – Put ก่อนลงทุน DW

ทำความเข้าใจ Call – Put ก่อนลงทุน DW หลายคนคงพอทราบมาบ้างว่า เราสามารถซื้อขายใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrant : DW) บนกระดานหุ้นได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่ง โดยราคาของ DW จะวิ่งขึ้นลงตามราคาหุ้นหรือดัชนีอ้างอิง แต่ก่อนจะเข้าไปลงทุนต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นกันก่อนเรื่อง ประเภทของสิทธิ ว่าเป็น “สิทธิซื้อ” (Call DW) หรือ “สิทธิขาย” (Put DW) ซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่า จะซื้อในฝั่งซื้อ (Call) หรือ ฝั่งขาย (Put) เพื่อใช้สิทธิซื้อหรือขายหุ้นอ้างอิงได้ในราคาและเวลาที่กำหนดไว้ jumbo jili จะเห็นได้ว่า Call DW และ Put DW มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ เพราะ Call DW ใช้ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนในช่วงตลาดขาขึ้น ส่วน Put DW ใช้ลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทนหรือป้องกันความเสี่ยงของพอร์ตลงทุนในช่วงตลาดขาลงได้ ดังนั้น นักลงทุนจึงต้องรู้ว่า ตัวเองซื้อ Call DW หรือ Put DW อยู่ วิธีการสังเกตง่าย…

Continue Reading