High-Yield Bond กับผลตอบแทน

High-Yield Bond กับผลตอบแทน
ในสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยต่ำอย่างในปัจจุบัน นักลงทุนต่างหาสินทรัพย์ที่จะนำเงินไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น แต่จะไปลงทุนในหุ้นสามัญก็มีความผันผวนสูง ไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ก็ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ลงทุน และยังต้องมาลุ้นอีกว่าจะมีผู้เช่าไหม หรือการลงทุนในทองคำ ก็ไม่สามารถสร้างกระแสเงินสดออกมาได้อีก แล้วถ้าไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลล่ะ? ความเสี่ยงต่ำก็จริง แต่ผลตอบแทนที่ได้ก็น้อยเสียเหลือเกิน แล้วจะเหลืออะไรให้ลงทุนได้ละคราวนี้ แน่นอนครับ เมื่อมีความต้องการลงทุน ก็ยังมีกลุ่มคนที่ต้องการเงินทุนอยู่เช่นกัน ดังนั้นจึงเป็นช่องทางให้เกิด ตราสารหนี้

jumbo jili

ภาคเอกชน หรือ หุ้นกู้ เพื่อให้ธุรกิจสามารถระดมทุน จากประชาชนได้ และยังมีผลตอบแทนที่น่าสนใจอย่างมาก วันนี้เพียร์ พาวเวอร์จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ High-Yield Bond ว่าตราสารหนี้ประเภทนี้ คือ อะไรครับ

High-Yield Bond คือ อะไร
High-Yield Bond คือ ตราสารหนี้ที่จ่ายผลตอบแทนในอัตราสูง นักลงทุนที่เห็นผลตอบแทนจากดอกเบี้ยของ High-Yield Bond อาจจะตาลุกวาวครับ แต่แน่นอน ผลตอบแทนที่สูงต้องมาคู่กับ ความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน เพราะ High-Yield Bond เป็นหุ้นกู้ที่ถูกจัดอันดับตราสารออกมาต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ซึ่งครอบคลุมถึงหุ้นกู้ที่มีอันดับต่ำกว่า BBB- ลงไป และรวมถึงหุ้นกู้ที่ไม่ได้ถูกจัดอันดับตราสารด้วย ดังนั้น High-Yield Bond จึงต้องเสนอผลตอบแทนที่สูง เพื่อชดเชยกับความเสี่ยง จากการผิดนัดชำระหนี้นั่นเอง

สล็อต

ทำไมธุรกิจถึงออก High-Yield Bond
เหตุผลหลัก ที่ธุรกิจออกHigh-Yield Bond นั้น เพื่อการระดมทุน แม้จะต้องจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่สูงมาก แต่ก็ยังมีต้นทุนที่ต่ำกว่า การขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน โดยส่วนใหญ่ธุรกิจที่ออกหุ้นกู้ดังกล่าว จะมีทั้งธุรกิจใหม่ ที่กระแสเงินสดยังไม่เสถียร เครดิตยังไม่ดี ทำให้ถูกจัดอันดับไม่สูงมากนัก แต่ไม่ได้หมายความว่าทุกบริษัทที่ออก High-Yield Bond จะต้องมีผลประกอบการไม่ดีเสมอไป เพราะบางธุรกิจที่ไม่ต้องการเปิดเผยข้อมูลให้ภายนอก ก็เลือกที่จะไม่จัดอันดับตราสาร รวมถึง ธุรกิจที่ต้องการเงินกู้ในปริมาณน้อย ก็เลือกที่จะออกหุ้นกู้โดยไม่ถูกจัดอันดับ เพื่อประหยัดต้นทุน เนื่องจากค่าใช้จ่ายเพื่อจัดอันดับตราสาร อาจไม่คุ้มกับการออกหุ้นกู้ และมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเมื่อออกหุ้นกู้เสียอีก

ความเสี่ยงในการลงทุน High-Yield Bond

สล็อตออนไลน์

ในสถานการณ์อัตราดอกเบี้ยต่ำอย่างในปัจจุบัน นักลงทุนอาจมองว่า High-Yield Bond น่าสนใจอย่างมาก อย่างไรก็ตามก่อนที่จะลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าว นักลงทุนควรจะศึกษา และทำความเข้าใจกับความเสี่ยงของสินทรัพย์ให้ดีเสียก่อน

เมื่อลงทุนในหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดคือ Default Risk หรือ ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งจะสะท้อนออกมาใน อันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating) ของหุ้นกู้ ยิ่งอันดับตราสารต่ำ ความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้จะยิ่งสูง โดยเฉพาะHigh-Yield Bond ที่ถูกจัดอันดับตราสารไว้ในอันดับต่ำ นั่นแปลว่า มีความเสี่ยงสูงมากที่ บริษัทที่ออกหุ้นกู้จะไม่สามารถชำระเงินต้น แก่ผู้ที่ถือหุ้นกู้ได้

jumboslot

อีกหนึ่งความเสี่ยงที่ต้องพิจารณาคือ ความเสี่ยงทางตลาด (Interest Rate Risk หรือ Market Risk) หรือ ความเสี่ยงจากการผันผวนของดอกเบี้ย เพราะเมื่อตลาดซบเซา ดอกเบี้ยของหุ้นกู้จะสูงขึ้น ซึ่งจะกระทบต่อราคาหุ้นกู้ในทิศทางตรงกันข้าม โดยผลกระทบต่อ High-Yield Bond นั้นจะรุนแรงกว่า Investment Grade Bond อย่างที่เคยเกิดขึ้นในปี 2008 เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้ตลาด High-Yield Bond นั้นได้รับผลกระทบสูญเสียมูลค่ามากกว่า 25% ของมูลค่าทั้งหมด (Source: Investopedia)

ถึง High-Yield Bond จะให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจมาก แต่นักลงทุนควรพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆควบคู่ไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น สัดส่วนหนี้สิน (D/E ratio) และผลประกอบการของบริษัท รวมไปถึง ควร

slot

ศึกษาเกี่ยวกับผู้ให้บริการ และระบบในการออกหุ้นกู้ เช่น Funding Portal ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ นายทะเบียนหุ้นกู้ หรือ Servicer เป็นต้น เนื่องจากจะมีผลกระทบในภายหลังการออกหุ้นกู้ อย่าง ในช่วงรับชำระคืน High-Yield Bond ทั้งนี้จะมีบทความในครั้งต่อไปที่อธิบายเกี่ยวกับเรื่องบทบาทของผู้ให้บริการเหล่านี้ครับ

อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงเป็นสิ่งที่เราจะต้องพบเจอในการลงทุนทุกประเภท ไม่ว่าจะในเงินฝาก หุ้นสามัญ อนุพันธ์ ทุกการลงทุนล้วนมีความเสี่ยงเฉพาะตัวของมัน อยู่ที่ว่าเราสามารถรับความเสี่ยงที่จะเจอได้หรือไม่ครับ ศึกษากลไกการจ่ายผลตอบแทนให้ถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน

Tagged , ,