ลงทุนอย่างไรให้ยั่งยืน บนภาวะ COVID-19

ลงทุนอย่างไรให้ยั่งยืน บนภาวะ COVID-19ช่วงวิกฤติ COVID-19 ทุกคนคงพอจะเห็นแล้วว่าโรคระบาดนี้ ทำให้เกิดความเสียหายที่รุนแรงไปทั่วโลก ไม่เฉพาะเรื่องการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของผู้คนเท่านั้น แต่การป้องกันโดยใช้มาตรการสร้างระยะห่างทางสังคมหรือ Social Distancing ยังส่งผลกระทบต่อการหยุดชะงักด้านกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งใหญ่ สิ่งที่ตามมาก็คือ การว่างงานจำนวนมหาศาล เพราะหลายธุรกิจต้องหยุดหรือชะลอการดำเนินงาน โดยมีการคาดการณ์ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจจะติดลบอย่างมาก และคงเป็นไปอย่างนั้นจนกว่าจะมีการผลิตวัคซีนหรือยาออกมาปราบไวรัสตัวนี้ ซึ่งในวงการแพทย์ต่างก็คาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ 2 ปีต่อจากนี้ แต่ระหว่างนี้ทุกประเทศก็คงบอบช้ำไปตามๆ กัน jumbo jili ผู้เชี่ยวชาญและนักวิเคราะห์จำนวนมากเชื่อว่า… โลกหลังวิกฤติ COVID-19 จะเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างแน่นอน เพราะถ้าสังเกตดูระหว่างวิกฤติ COVID-19 นี้ มีหลายอย่างที่ทำให้ชีวิตผู้คนเปลี่ยนไปและอาจไม่กลับมาเหมือนเดิม ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะพื้นฐาน (Fundamental Changes) ในชีวิตและสังคมของมนุษย์ จนหลายๆ คนเชื่อว่าเรากำลังก้าวไปสู่โลกใหม่ (A New World) ตลาดทุนภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ต้องเลือกลงทุนแบบใดเพราะว่าวิกฤติครั้งนี้กระทบกับหลายธุรกิจ ทำให้การดำเนินชีวิตของคนทั่วไปเปลี่ยนไป โดยเฉพาะพฤติกรรมของคนในระยะยาวหลังจากนี้ เช่น การทำกิจกรรมที่ต้องรวมอยู่กับผู้คนเยอะๆ คนก็หลีกเลี่ยงไปพอสมควร ธุรกิจสื่อสาร ผู้คนก็คงต้องใช้เพิ่มขึ้น ธุรกิจอาหารและสินค้าที่จำเป็นในการดำรงชีพมีแนวโน้มที่ดี ธุรกิจประกันภัยและประกันสุขภาพ ก็จะมีคนให้ความสำคัญมากขึ้น สล็อต บทพิสูจน์หุ้นยั่งยืนและการลงทุนอย่างยั่งยืนนักลงทุนเริ่มหันมาให้ความสำคัญกับข้อมูลการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจมากขึ้น เพราะ “การจัดการความเสี่ยง” นับเป็นส่วนสำคัญประการหนึ่งในองค์ประกอบกลยุทธ์ความยั่งยืน ที่จะพาธุรกิจรอดพ้นจากวิกฤติเมื่อเกิดเหตุการณ์ยากลำบาก ซึ่งข้อมูลเหล่านี้มีค่าอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกลงทุนในอนาคต…

Continue Reading

การลงทุนแบบระมัดระวัง : สร้างผลตอบแทนมั่นคง ลดความเครียด

การลงทุนแบบระมัดระวัง : สร้างผลตอบแทนมั่นคง ลดความเครียดหากถามนักลงทุน ถึงเป้าหมายหลักในการลงทุน คำตอบคงหนีไม่พ้น เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง แต่การลงทุนมีความเสี่ยง นั่นหมายความว่า หากลงทุนไปแล้วย่อมมีโอกาสที่จะขาดทุน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเครียด ความรู้สึกกังวลได้ จึงทำให้นักลงทุนบางคนเริ่มต้นด้วยการลงทุนแบบระมัดระวัง (Conservative Investment) คำจำกัดความของการลงทุนแบบระมัดระวัง ก็คือ เป็นวิธีที่มีโอกาสที่ดีในการรักษาเงินต้นไม่ให้สูญหาย หรือให้ความสำคัญกับการรักษาเงินต้นมากกว่าการสร้างผลตอบแทน นั่นคือ มีความเสี่ยงต่ำที่สุด จากนั้นจึงพิจารณาสินทรัพย์เพื่อการลงทุนให้เหมาะสมกับวิธีการลงทุนดังกล่าว jumbo jili แต่หากพยายามลงทุนอย่างระมัดระวังและให้ความสำคัญกับการรักษาเงินต้น แต่เลือกลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่เหมาะสม ไม่ได้พิจารณาอย่างละเอียดถี่ถ้วน ก็อาจทำให้การลงทุนรูปแบบนี้ไม่ประสบความสำเร็จได้เช่นกัน ดังนั้น หากต้องการประสบความสำเร็จกับการลงทุนรูปแบบนี้ องค์ประกอบที่สำคัญและลืมไม่ได้ ก็คือ การเลือกสินทรัพย์ลงทุนให้เหมาะสม กลยุทธ์การลงทุนการลงทุนแบบระมัดระวังจะเน้นการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่มั่นคง นั่นคือ ไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตาม ต้องการเห็นเงินต้นอยู่ครบ ดังนั้น ควรกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำหลายประเภท เพื่อทำให้พอร์ตลงทุนโดยรวมมีความผันผวนต่ำที่สุด เช่น เงินฝากประจำ กองทุนรวมพันธบัตรระยะสั้น กองทุนรวม ETFs หรือกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนแบบเชิงรับ (Passive Income) เป็นต้น แม้ว่าผลตอบแทนที่ได้รับอาจจะไม่มาก แต่ก็ทำให้รู้ได้ค่อนข้างแน่นอนว่าจะได้ผลตอบแทนเป็นเท่าใดและเมื่อไร ซึ่งนั่นก็คุ้มค่ากับความปลอดภัยสำหรับเงินลงทุน สล็อต และมีคำถามตามมาว่า ควรเลือกหุ้นอย่างไรให้เหมาะกับการลงทุนแบบระมัดระวัง คำตอบคือ เลือกหุ้นที่มีความมั่นคงสูง ซึ่งดูจากปัจจัย 3 ด้าน…

Continue Reading

Core & Satellite กลยุทธ์ลงทุนในภาวะตลาดผันผวน

Core & Satellite กลยุทธ์ลงทุนในภาวะตลาดผันผวนคำถามที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เสมอ สำหรับการลงทุนในหุ้น คือ จะซื้อหุ้นได้หรือยัง ควรขายหุ้นออกไหม หรือควรจะถือเงินสดทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยหรือไม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ตลาดหุ้นมีความผันผวนมาก jumbo jili สำหรับนักลงทุนที่มีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวในตลาดหุ้นมาเป็นเวลานาน จะพบว่า กว่า 45 ปีที่ผ่านมา หุ้นมีความผันผวนมาโดยตลอด มีปีที่ตลาดหุ้นบวกมากกว่า 100% และมีปีที่ติดลบเกือบ 50% ซึ่งแน่นอนว่า ตลาดหุ้นจะยังคงผันผวนขึ้นและลงเช่นนี้ต่อไปในอนาคต แต่ถึงแม้ว่า “หุ้น” จะมีความเสี่ยงมากแค่ไหน “หุ้น” ก็ยังคงมีเสน่ห์สำหรับนักลงทุนอีกหลายคนที่ต้องมีหุ้นอยู่ในพอร์ตการลงทุนเสมอ นั่นเป็นเพราะจากข้อมูลในอดีตย้อนหลัง 45 ปีที่ผ่านมา พบว่า สล็อต ตลาดหุ้นให้ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยประมาณ 8-12% ต่อปี ซึ่งถือเป็นผลตอบแทนที่ดึงดูดใจมากกว่าการฝากเงินหรือการซื้อตราสารหนี้ แม้จะมีความเสี่ยงสูงกว่าก็ตาม นักลงทุนหลายคนจึงมองข้ามความเสี่ยงเหล่านั้น และจัดสรรเงินลงทุนในหุ้นชนิดที่เรียกว่า “มากเกินไป” ไม่เหมาะกับวัตถุประสงค์การลงทุนและความสามารถในการรับความเสี่ยงของตนเอง สุดท้ายเมื่อตลาดผันผวน ไม่สามารถปรับพอร์ตได้ทัน ก็จบลงด้วยการขาดทุนมหาศาล เข็ดขยาดตลาดทุนไปอีกนานแล้วจะมีกลยุทธ์การลงทุนแบบใด ที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถจัดพอร์ตให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวตามที่ตั้งใจไว้ แถมยังมีโอกาสเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในช่วงสั้นๆ ได้ด้วย สล็อตออนไลน์ Core & Satellite Strategy คือ คำตอบเพราะเป็นกลยุทธ์การลงทุนแบบยืดหยุ่นที่จัดสรรการลงทุนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การลงทุนระยะยาว และแสวงหาโอกาสในการลงทุนระยะสั้น เป็นกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนักลงทุนรายย่อยก็สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับตนเองได้เช่นกัน…

Continue Reading

ลงทุนหุ้น

ลงทุนทางเลือกไหน… สบายใจวัยเกษียณ“เงินก้อนสุดท้ายหลังเกษียณ ควรจะเอาไปลงทุนในทางเลือกไหน?” หลายคนที่เริ่มใช้ชีวิตหลังเกษียณ คงกำลังมองหาหรือทบทวนการแผนการลงทุนอีกครั้ง เพราะมีเงินก้อนใหญ่ที่ได้มาจากการเก็บออม (ไม่ว่าจะเป็นเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือเงินบำเหน็จ) ที่อย่างน้อยที่สุดก็ต้องนำไปลงทุนให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าเงินเฟ้อ เพื่อรักษา “มูลค่า” ของเงินก้อนนี้เอาไว้ถ้าอย่างนั้น หากเรารู้วิธีการขยายดอกผลที่เหมาะสมในทางเลือกการลงทุนต่างๆ ที่อาจจะเสี่ยงน้อยเสี่ยงมากคละกันไป เงินก้อนนี้ยังสามารถออกดอกออกผลมาเป็นรายได้ ทดแทนรายได้ประจำที่หายไปเมื่อถึงวันเกษียณ หรือเมื่อถึงวันที่ไม่มีแรงหารายได้ได้อีกด้วย ลองพิจารณา “5 ทางเลือกการลงทุนสำหรับวัยเกษียณ” ไว้เป็นตัวช่วยต่อยอดเงินออมให้เรา jumbo jili ฝากเงินกับธนาคารถือเป็นวิธีที่คนวัยเกษียณส่วนใหญ่นิยมมากที่สุด เพราะง่ายและมีความปลอดภัยสูง ซึ่งปัจจุบันการฝากเงินจะได้รับดอกเบี้ย ประมาณ 0.5 – 3% (กรณีที่มากกว่า 3% อาจเป็นแพ็คคู่กับประกันชีวิต) จึงเหมาะกับคนที่มีเงินก้อนใหญ่ เช่น คนที่ได้เงินบำเหน็จหรือเงินชดเชยการทำงานเป็นจำนวนที่สูงตัวอย่างเช่นถ้าต้องการเงินใช้จ่ายต่อเดือน 5,000 บาทหรือปีละ 60,000 บาท หากเปิดบัญชีฝากประจำได้รับดอกเบี้ย 3% ต่อปี ดังนั้น เราก็ต้องมีเงินฝากอย่างน้อย 2 ล้านบาทขึ้นไป จึงจะได้รับดอกเบี้ยเป็นเงินใช้จ่ายรายเดือนตามที่หวังไว้ สล็อต ที่บอกว่าต้องฝากอย่างน้อย 2 ล้านบาทขึ้นไป ก็เพราะว่าดอกเบี้ยเงินฝากนั้นจะเสียภาษีด้วย แต่หากเรามีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ ดอกเบี้ยเงินฝากประจำทุกประเภทที่มีระยะเวลาการฝากตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป…

Continue Reading