ลงทุนหุ้นยั่งยืน สร้างผลตอบแทนยั่งยืนได้จริงหรือ

ลงทุนหุ้นยั่งยืน สร้างผลตอบแทนยั่งยืนได้จริงหรือทุกวันนี้บริษัทจดทะเบียนให้ความสำคัญกับการมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ และให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social, Governance: ESG) jumbo jili เช่นเดียวกับฝั่งนักลงทุน ที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืน (Sustainable Investment) เหตุผลสำคัญ คือ ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นด้านการเติบโตทางผลตอบแทน แต่ยังเลือกลงทุนในบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืนอีกด้วย นั่นหมายความว่า นักลงทุนจะมองหาบริษัทที่มีรูปแบบการดำเนินธุรกิจ ที่นอกจากจะให้ความสำคัญกับการเติบโต มีความโปร่งใส มีจรรยาบรรณในการทำงาน ดูแลพนักงาน ดูแลผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุนแล้ว ยังต้องใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมและสังคมด้วย โดยบริษัทที่ใส่ใจกับการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ไม่ใช่เป็นเพียงการบริจาคเงินช่วยเหลือเท่านั้น แต่หมายถึงการบูรณาการปัจจัยด้าน ESG เข้าไปในกระบวนการดำเนินงาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน สล็อต ทางธุรกิจ ซึ่งการบูรณาการมีทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยต้องใส่ใจดูแลกระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ (Value Chain) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง การทำเช่นนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจ แต่ยังเพิ่มโอกาสที่จะสร้างผลกำไรที่ยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วย ตัวอย่างเช่น บริษัทแห่งหนึ่ง ถูกลูกค้ารายใหญ่ระงับคำสั่งซื้อสินค้า เพราะทราบว่าบริษัทแห่งนี้ซื้อวัตถุดิบจากคู่ค้าหรือซัพพลายเออร์ที่ใช้แรงงานเด็กและแรงงานเถื่อนทำงาน ถึงแม้ว่าบริษัทดังกล่าว จะไม่มีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็กและแรงงานเถื่อนกับคู่ค้า แต่กลับได้รับผลกระทบโดยตรง และเป็นผลกระทบเชิงลบกับผลการดำเนินงาน เมื่อลูกค้าหยุดสั่งซื้อสินค้า สล็อตออนไลน์ ตรงกันข้าม หากบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบ คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล เช่น…

Continue Reading

นานาสาระต้องรู้… ก่อนลงทุนสม่ำเสมอด้วยวิธี DCA

นานาสาระต้องรู้… ก่อนลงทุนสม่ำเสมอด้วยวิธี DCA “DCA ใช้เงินน้อย ทยอยลงทุน”ปัจจุบันวิธีการลงทุนแบบ DCA หรือ Dollar – Cost Average ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวิธีที่สะดวก เหมาะกับผู้ที่สนใจจะลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่ง แต่ยังไม่มีความรู้เรื่องการจับจังหวะตลาดที่มากพอ ไม่มีเวลาในการติดตามราคา และอาจจะยังไม่พร้อมที่จะลงทุนด้วยเงินก้อนใหญ่ ซึ่งก่อนเริ่มลงทุน เราควรทำความเข้าใจลักษณะการลงทุนแบบ DCA ให้ดีและลองสำรวจตัวเองดูว่าเราเหมาะกับการลงทุนด้วยวิธีนี้หรือไม่ โดยการลงทุนแบบ DCA มีลักษณะที่เราควรรู้ดังต่อไปนี้ jumbo jili ต้องเป็นการลงทุนในระยะยาว เช่น 5 ปี 10 ปี เป็นต้นต้องพิจารณาว่า มีความสามารถในการลงทุนอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอได้หรือไม่ต้องมีการกำหนดช่วงเวลาสำหรับการลงทุนไว้อย่างแน่นอนเป็นงวดๆ เช่น ทุกสัปดาห์ ทุกเดือน ทุกไตรมาสต้องมีการกำหนดจำนวนเงินที่ต้องใช้สำหรับการลงทุนเป็นจำนวนคงที่เท่าๆ กันในแต่ละงวดต้องมีวินัยในการลงทุน โดยไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะการลงทุนที่เกิดขึ้นในตลาด หากทำความเข้าใจและพิจารณาแล้วว่า การลงทุนแบบ DCA นั้นเหมาะสมกับตนเอง… ลองมาดู “5 ข้อควรรู้ก่อนเริ่มลงทุนแบบ DCA” ดังต่อไปนี้ ที่จะช่วยให้เราตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเรามากขึ้น สล็อต “DCA แบบอัตโนมัติกับ บล. / บลจ.” VS “DCA ด้วยตนเอง”…

Continue Reading