5 ข้อดี ETF ที่นักลงทุนไม่ควรพลาด

ETF ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่ชื่นชอบการลงทุนสไตล์ Passive Investing เนื่องจาก ETF มีลักษณะคล้ายกับกองทุนรวมดัชนี (Index Fund) ซึ่งมีนโยบายการลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนให้ออกมาใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวของดัชนีมากที่สุด แต่ถึง ETF จะได้ชื่อว่าเป็นกองทุน ก็มีความพิเศษแตกต่างกับกองทุนรวมทั่วๆ ไป คือ ETF เป็นกองทุนรวมดัชนีที่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้เหมือนหุ้นรายตัว หรือสามารถซื้อขายแบบ Real Time นั่นเอง jumbo jili จากเหตุผลที่กล่าวมา เชื่อว่าคงเป็นเหตุผลที่นักลงทุนจำนวนไม่น้อยให้ความสนใจและอยากจะเริ่มลงทุนใน ETF แต่รู้หรือไม่ว่า… นอกจากเราจะซื้อ ETF เพื่อหวังผลตอบแทนจากส่วนต่างของราคาแล้ว ETF ยังมีข้อดีอีกมากมาย เราลองมาดู “5 ข้อดี ETF ที่นักลงทุนไม่ควรพลาด” กันดีกว่า ETF เครื่องมือกระจายความเสี่ยง ต้นทุนต่ำเนื่องจาก ETF มีนโยบายการลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนให้ออกมาใกล้เคียงกับดัชนีอ้างอิง นั่นหมายความว่า ETF มีตะกร้าสินทรัพย์การลงทุนเหมือนดัชนีที่อ้างอิง ตัวอย่างเช่น หากเราชื่นชอบหุ้นกลุ่มแบงก์ แต่ปัญหา คือ ไม่รู้จะเลือกซื้อหุ้นแบงก์ตัวไหน เพราะกลัวเลือกหุ้นผิดตัว หรืออยากจะซื้อให้ครบทุกตัวก็ใช้เงินลงทุนเยอะเกินไป สล็อต นี่คือสิ่งที่ ETF เข้ามาตอบโจทย์ กรณีนี้วิธีแก้ปัญหาคือ เราสามารถซื้อ…

Continue Reading

5 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลงทุนอย่างยั่งยืน

5 ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการลงทุนอย่างยั่งยืน การลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นเทรนด์การลงทุนในโลกยุคใหม่ ซึ่งให้ความสำคัญกับการพิจารณาธุรกิจที่จะลงทุนแบบรอบด้าน เพราะธุรกิจทุกวันนี้ได้รับผลกระทบจากสารพัดปัญหาและปัจจัยด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมในการทำธุรกิจ การลงทุนจึงควรพิจารณาเรื่องการบริหารความเสี่ยง (และโอกาส) ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความสามารถในการแข่งขันและผลประกอบการทางการเงิน ความสามารถในการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อปรับตัวให้อยู่รอดและเติบโตได้ ความโปร่งใสและประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการและได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ (ไม่ใช่เพียงแค่ในกลุ่มผู้ถือหุ้นและลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพนักงาน คู่ค้า และผู้คนในสังคมอีกด้วย) จึงเรียกได้ว่า เป็นการลงทุนที่มองรอบด้าน คือ คำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) ควบคู่ไปกับผลการดำเนินงานทางการเงิน การลงทุนอย่างยั่งยืนจึงเป็นที่นิยมมากขึ้นในปัจจุบัน แต่ก็ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปในหลายเรื่อง เช่น ลงทุนยาก ให้ผลตอบแทนต่ำ เหมาะกับนักลงทุนโลกสวย ฯลฯ ซึ่งวันนี้เราจะมาไขความเข้าใจผิดกัน!! jumbo jili เป็นแค่เทรนด์ระยะสั้นการลงทุนอย่างยั่งยืนไม่ได้เป็นแค่เทรนด์ระยะสั้น แต่ได้รับความสนใจมานานหลายสิบปีแล้ว กองทุนรวม Pax World Fund ที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและนับเป็นกองทุนด้านความยั่งยืนแห่งแรกของโลกมีมาตั้งแต่ปี 1972 แต่จุดเปลี่ยนสำคัญ คือ ในปี 2006 นักลงทุนสถาบันจากทั่วโลกได้ร่วมกันลงนามรับ Principles for Responsible Investment (PRI) ซึ่งเป็นหลักการที่มุ่งเน้นการลงทุนอย่างรับผิดชอบที่ริเริ่มโดยหน่วยงานในกลุ่มองค์การสหประชาชาติ ในปี 2020 มีนักลงทุนสถาบันที่ไปลงนามและยึดถือปฏิบัติตามหลักการ PRI แล้วกว่า 3,000 แห่ง…

Continue Reading

ควรทำอย่างไร เมื่อตราสารหนี้เริ่มมีการผิดนัดชำระ

เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ผมได้เขียนบทความเรื่องความสับสนของตลาดตราสารหนี้ไทย ระหว่างตราสารหนี้ที่อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ กับตราสารที่ไม่ได้จัดอันดับ สรุปความว่า ตลาดตราสารหนี้ในประเทศไทยมีความผิดปกติเพราะเรามีตลาดตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ หรือ unrated ใหญ่กว่าตลาดตราสารหนี้แบบ non investment grade หลายเท่า แต่ส่วนใหญ่นักลงทุนต่างก็เลือกลงทุนกับตราสารที่ไม่ได้รับการจัดอันดับมากกว่าที่จะลงทุนในตราสารหนี้ที่อันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับที่ลงทุนได้ (non investment grade) อาจเป็นเพราะการเรียกที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ ซึ่งทำให้นักลงทุนหลายท่านเข้าใจความหมายคลาดเคลื่อนไป jumbo jili ตราสารที่ไม่มีการจัดอันดับ (unrated) นั้น ส่วนใหญ่น่าจะไม่ได้อันดับที่ดีเท่าไรนัก เพราะถ้าตัวเลขทางการเงินแข็งแกร่ง ได้อันดับดีๆ ก็คงไปให้สถาบันจัดอันดับทำให้แล้ว เพราะสามารถนำเรทติ้งนั้นมาออกหุ้นกู้หรือแม้แต่ตั๋ว B/E ในต้นทุนที่ถูกลง แต่ในเมื่อตราสารไม่ได้รับการจัดอันดับไม่มีเรทติ้งให้อ้างอิงเปรียบเทียบ นักลงทุนที่เคยไว้ใจบริษัทจัดการกองทุนและผู้จัดจำหน่ายตราสารดังกล่าวมักคิดว่าได้คัดกรองมาดีแล้วจึงไม่ได้วิเคราะห์ด้วยตนเองอีกครั้งก่อนลงทุน แต่ผู้จัดจำหน่ายตราสารกับบริษัทจัดการกองทุนบางรายอาจจะใช้ผลตอบแทนสูงเป็นตัวจูงใจให้นักลงทุนมาลงทุนก็เป็นได้ เพราะฉะนั้นนักลงทุนควรคำนึงด้วยว่าเมื่อตราสารให้ผลตอบแทนสูงก็มีความเสี่ยงสูงด้วย (high risk high return) มักเป็นสิ่งที่คู่กันเสมอ ภายหลังจากที่เกิดเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ของตั๋ว B/E ขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2016 ที่ผ่านมา และท่าจะลุกลามไปอีกหลายบริษัท ในปี 2017 นักลงทุนก็ควรตระหนักแล้วว่าไม่ควรดูแค่ผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว แม้อาจได้ผลตอบแทนสูงในระยะสั้นแต่ก็ไม่คุ้มกับการที่เราเสียเงินต้นที่ลงทุนไปแต่แรก เราต้องพิจารณาเลือกบริษัทจัดการกองทุนที่น่าเชื่อถือ และต้องหัดพึ่งตนเองโดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงเบื้องต้นด้วย สล็อต ในเมื่อสถานการณ์ทำให้เราต้องหัดพึ่งตนเอง แล้วท่านนักลงทุนจะวิเคราห์ความเสี่ยงแบบเบื้องต้นกันอย่างไร ตัวเลขทางการเงินต่างๆ มันเยอะไปหมดจะทราบได้อย่างไรว่าต้องดูตัวไหน ในบทความนี้ผมจึงอยากจะฝากพื้นฐานไว้ให้ท่านใช้พิจารณา ซึ่งนอกจากท่านจะต้องเข้าใจแนวโน้มเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม…

Continue Reading

การลงทุนใน disruptive innovation companies

ทำไมเราถึงควรให้ความสนใจกับบริษัทที่กำลังทำธุรกิจที่กำลังเปลี่ยนโลกด้วยเทคโนโลยี ทั้งๆ ที่โอกาสในการลงทุนอื่นๆมีมากมาย บริษัทที่ราคาหุ้นขึ้นมาหลายเท่าในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาเช่น Nvidia, Shopify, Netflix, Tesla บริษัทเหล่านี้มีอะไรที่แตกต่าง และทำไมราคาหุ้นถึงเพิ่มขึ้นหลายเท่า ความน่าสนใจลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรม (Innovation) jumbo jili ความเร็วในการพัฒนาของเทคโนโลยีนั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่เดิม กว่าที่มนุษย์จะพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ขึ้นมานั้นจะต้องใช้เวลานาน และกว่าที่จะถูกใช้ในวงกว้างก็เป็นเวลานานอีกเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น เจมส์ วัตต์ ประดิษฐ์เครื่องจักรไอน้ำในปี 1769 แต่กว่าที่รางรถไฟจะครอบคลุมทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือปี 1869 (First Transcontinental Railroad) แต่ปัจจุบันเทคโนโลยี smart phone สามารถเข้าถึงผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้ภายในเวลาไม่ถึง 10 ปี ซึ่งเหตุผลที่การพัฒนาทำได้เร็วมากยิ่งขึ้นอาจจะเกิดจากหลายปัจจัย เช่นข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือกันทำงานทำได้ง่ายขึ้นจากอินเตอร์เนท นอกจากนี้การวิจัยที่ต้องใช้การประมวลผลก็สามารถทำได้เร็วขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลได้รวดเร็วกว่าเดิมมาก บริษัทที่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถทดแทนธุรกิจในรูปแบบเดิมได้ จะสามารถกินส่วนแบ่งตลาดได้มากขึ้นเรื่อย ๆเราเห็นได้ชัดจากหลายอุตสาหกรรมเช่น ค้าปลีก ห้างสรรพสินค้าและร้านขายของ กำลังถูกทดแทนด้วย ecommerce เช่น Amazon เป็นต้น สื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์ ถูกทดแทนด้วย Social Media เช่น Facebook และ YouTube โรงหนัง ถูกทดแทนด้วยบริการ Streaming (เช่น Netflix)…

Continue Reading