เข้าใจสถานการณ์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้

เข้าใจสถานการณ์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้ตลาดตราสารหนี้ในช่วงที่ผ่านมา เป็นช่วงที่มีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจาก เกิดเหตุการระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งเป็น เหตุการณ์ที่ผู้จัดการกองทุน หรือผู้บริหารเงินส่วนใหญ่ไม่ได้คำนวนไว้ใน jumbo jili การลงทุน ทำให้นักลงทุนไม่สามารถประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวได้ จึงเกิดการขายสินทรัพย์เสี่ยงทุกประเภท เพื่อถือเงินสดและเพื่อความปลอดภัย โดยไม่ได้คำนึงถึงผลขาดทุนการขายสินทรัพย์นั้นนัก ทำให้เกิดมูลค่าของสินทรัพย์ต่างๆ ลดลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ตราสารหนี้เอกชน หรือแม้กระทั่งตราสารหนี้ภาครัฐ รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ด้วย จากการลดลงของราคาสินทรัพย์ต่างๆ รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะราคาน้ำมันนั้น ทำให้ปริมาณเงินในระบบการเงินโลกหดตัวลง อย่างน้อย 30% โดยประมาณ ทำให้ธนาคารต่างๆ ทั่วโลก สล็อต ต้องกลับมาทำการเพิ่มปริมาณเงินในระบบหรือ คล้าย QE อีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้มีความชำนาญกว่าครั้งก่อน ทำให้ การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากสาเหตุที่กล่าวมา จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้กองทุนตราสารหนี้โดยทั่วไปมีมูลค่าสินทรัพย์ลดลง จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับว่ากองทุนตราสารหนี้นั้นมีความเสี่ยงอยู่เพียงใด แต่ที่สำคัญไปกว่านั้น คือ ความเสี่ยงนั้นได้ถูกสะท้อนเข้าไปในสินทรัพย์หรือยัง โดยส่วนใหญ่ตราสารหนี้ต่างประเทศจะมีสภาพคล่องและการซื้อขายที่มากกว่าตราสารหนี้ไทย ทำให้ความเสี่ยงถูกสะท้อนเข้าไปในราคา สล็อตออนไลน์ ตราสารหนี้ได้รวดเร็วจึงมีความผันผวนได้มากกว่า กองทุนตราสารหนี้ของ TMBAM Eastspring ที่สามารถลงทุนในต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงเพื่อสร้างโอกาสของผลตอบแทนควบคู่ไปกับความเสี่ยงที่ดีขึ้นกว่าในประเทศ อาทิ กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย…

Continue Reading

ถึงเวลาคิดเสียใหม่ กับวิธีคิด “มูลค่าหุ้น”

ถึงเวลาคิดเสียใหม่ กับวิธีคิด “มูลค่าหุ้น”พวกเราเชื่อว่าโลกกำลังเข้าสู่ยุคสมัยที่ “มูลค่า” ต้องปรับวิธีการคิดเสียใหม่และทำให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งคำว่า “ถูก” อาจเป็นมากกว่าการพึ่งพาตัวชี้วัดทางบัญชี – Franklin Templeton – Rethinking Value Researchมันมีช่วงเวลาของหุ้นบลูชิพ หุ้นวัฎจักร ตราสารหนี้เอกชน พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และ อื่น ๆ รวมไปถึงช่วงเวลาที่เราต้องถือเงินสด ความเป็นจริงก็คือ ไม่มีการลงทุนใดที่จะดีไปได้ตลอด – Sir John Templeton jumbo jili จงยืดหยุ่นและเปิดกว้างกับการลงทุนหลากหลายรูปแบบ – Sir John Templetonประโยคข้างต้น เป็นประโยคที่ปรากฎในบทวิจัยเกี่ยวกับการคิดมูลค่าของ Franklin Templeton ที่สะท้อนให้เห็นว่าการคิดมูลค่าในยุคนี้ อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนไป และเราต้องมีความคิดที่ยืดหยุ่นต่อสินทรัพย์ต่าง ๆ เพราะ ไม่มีสินทรัพย์ใดที่จะสร้างผลตอบแทนได้ดีทุกช่วงเวลา การวิเคราะห์มูลค่าอาจเป็นมากกว่าการวิเคราะห์สัดส่วนทางการเงิน หรือทรัพย์สินของบริษัทล้วน ๆ ซึ่งเป็นวิธีคิดดั้งเดิมจากปรมาจารย์ด้านมูลค่าอย่าง Benjamin Graham ที่ในตอนนี้แม้แต่ Warren Buffett เองที่ทำตาม Playbook เล่มดังกล่าว และอ่าน Pink sheets (หุ้นที่ไม่ผ่านเงื่อนไขจดทะเบียนในตลาดหลัก)…

Continue Reading

ปรับลด หุ้นไทย และเพิ่มหุ้นเทคโนโลยีแทนญี่ปุ่น

ปรับลด หุ้นไทย และเพิ่มหุ้นเทคโนโลยีแทนญี่ปุ่นพอร์ตการลงทุนในครั้งนี้มีการปรับพอร์ตการลงทุน โดยลดน้ำหนักการลงทุนในหุ้นไทยลงจาก 15% เป็น 10% เนื่องจากผลของการระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมมีแนวโน้มเติบโตต่ำกว่าที่คาด และเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นยุโรป (KF-HEUROPE) เนื่องจากเศรษฐกิจยุโรปมีแนวโน้มฟื้นตัวแข็งแกร่งหลังหลายประเทศกลับมาเปิดเศรษฐกิจนอกจากนี้ ในส่วนของ Satellite Holdings ได้มีการปรับ KF-HJPINDX ออก และแทนที่ด้วย KF-GTECH เนื่องจากผลประกอบการของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแข็งแกร่งกว่าที่คาด และยังคงมีแนวโน้มสดใส jumbo jili กองทุนแนะนำสำหรับการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์/ภูมิภาคกองทุนตราสารหนี้ในประเทศKFAFIX-A:กองทุนกลุ่มตราสารหนี้ระยะกลาง – ยาว ยังคงได้รับประโยชน์และฟื้นตัวมากขึ้นภายหลังจากผลกระทบทางลบจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นของ US treasury yield 10 ปีได้คลี่คลายลงบ้าง นอกจากนี้จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยงที่จะปรับลดลงจาก Covid-19 ระลอกที่ 3 ทำให้เศรษฐกิจไม่สามารถฟื้นตัวได้แข็งแกร่งเหมือนสหรัฐฯ ในขณะเดียวกันตราสารหนี้ภาคเอกชนยังคงได้รับประโยชน์จากการปรับตัวลดลงของส่วนต่างอัตราผลตอบแทน (Corporate spread) ในกลุ่มหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือสูง ทำให้กองทุนที่มีการลงทุนในหุ้นกู้เอกชนจะได้รับประโยชน์จากสัดส่วน สล็อต การลงทุนนี้เพิ่มเติม จึงทำให้คาดการณ์ผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนกลุ่มนี้ยังคงมีความน่าสนใจโดยเฉพาะสำหรับเงินลงทุนระยะยาวที่ไม่ต้องการสภาพคล่องในระยะสั้น อาทิเช่น กองทุน KFAFIX-A ขั้นต่ำ 1 ขึ้นไป โดยปัจจุบันกรอบ Duration เฉลี่ยของกองทุน KFAFIX-A = 2 – 3…

Continue Reading

ทำความรู้จัก Gold Online Futures ก่อนลงทุน

ทำความรู้จัก Gold Online Futures ก่อนลงทุนในอดีต เวลาจะซื้อทองคำแต่ละครั้งก็ต้องเดินทางและพกเงินสดไปซื้อที่ร้านทอง พอซื้อเสร็จแล้วก็ต้องนำทองคำกลับบ้าน และหาที่ปลอดภัยเพื่อเก็บไว้ แต่วันนี้ทางเลือกในการซื้อขายทองคำมีมากขึ้น และไม่ได้ซื้อขายเพื่อนำมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งเท่านั้น แต่เป็นการซื้อขายเพื่อการลงทุน โดยหนึ่งในทางเลือกของการซื้อขายทองคำ ก็คือ การลงทุนทองคำในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือที่รู้จักกันดีว่า อนุพันธ์ทองคำ jumbo jili ปัจจุบันทองคำในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีให้บริการใน 3 ผลิตภัณฑ์ Gold Futuresเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 96.5% ถือเป็นมาตรฐานในประเทศไทย โดยเสนอราคาซื้อขายกันแบบสกุลเงินบาท และมีให้เลือกลงทุนใน 2 ขนาด คือ การลงทุน Gold Futures 10 บาท (GF10) และ การลงทุน Gold Futures 50 บาท (GF) Gold Online Futuresเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.5% ซึ่งเป็นมาตรฐานในระดับสากล โดยราคาเสนอซื้อขายจะเคลื่อนไหวตามราคาทองคำในตลาดโลก ทำให้สามารถทำกำไรจากการซื้อขายโดยไม่ต้องกังวลกับความผันผวนของค่าเงินบาท สล็อต Gold-Dเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงกับทองคำแท่งความบริสุทธิ์ 99.99% ซึ่งเป็นมาตรฐานในต่างประเทศ โดยเสนอราคาซื้อขายกันแบบสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่จะชำระราคาด้วยสกุลเงินบาท และการถือสัญญาจนถึงวันสุดท้ายจะต้องรับหรือส่งมอบทองคำจริง เมื่อมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกลงทุน 3 ชนิด…

Continue Reading

สับเปลี่ยนกลุ่มลงทุน ด้วยกลยุทธ์ Sector Rotation

สับเปลี่ยนกลุ่มลงทุน ด้วยกลยุทธ์ Sector Rotationปัจจุบันหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถูกจัดกลุ่มเป็น 8 อุตสาหกรรม (Industry) และ 28 หมวดธุรกิจ (Sector) เพื่อให้บริษัทที่มีลักษณะธุรกิจใกล้เคียงกันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ทำให้นักลงทุนสามารถคัดเลือก เปรียบเทียบ และตัดสินใจลงทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เช่น ถ้าอยากลงทุนในหุ้นธุรกิจการเงิน (FINANCIAL) เราก็สามารถเลือกดูได้ว่าใน Sector BANK FIN หรือ INSUR มีตัวไหนที่น่าสนใจบ้าง จากนั้นเราก็สามารถใช้อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ มาเป็น Benchmark ในการเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจเลือกลงทุนในหุ้นตัวนั้นๆ jumbo jili ประเด็นสำคัญ คือ ถ้าเราลงทุนในหุ้นของบริษัทหนึ่ง ซึ่งอยู่ใน Sector ที่เราชอบ แต่พอเวลาผ่านไป หุ้นตัวที่เราซื้อกลับมีการเคลื่อนไหวของระดับราคาที่ไม่ค่อยน่าพอใจสักเท่าไหร่ เช่น ปรับตัวลดลง หรือขึ้นช้ามากๆ (Underperform) ขณะที่หุ้นใน Sector อื่น กลับมีระดับราคาที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างโดดเด่น ถ้าเรายังถือหุ้นตัวเดิมอยู่ในพอร์ตต่อไป อาจสร้างผลเสียหายต่อพอร์ตและภาพรวมของการลงทุนในหุ้นของเรา ซึ่งสัญญาณแบบนี้ “Sector Rotation” ช่วยได้!!! Sector Rotation คืออะไร?Secor Rotation คือ การปรับเปลี่ยนน้ำหนักการลงทุนจากกลุ่มธุรกิจหนึ่งไปยังอีกกลุ่มธุรกิจหนึ่ง…

Continue Reading

เงินเฟ้อ กับ ผลกระทบต่อสินทรัพย์ลงทุน

เงินเฟ้อ กับ ผลกระทบต่อสินทรัพย์ลงทุนอัตราเงินเฟ้อ นอกจากจะเป็นดัชนีชี้วัดในการกำหนดนโยบายทางเศรษฐกิจ ยังเป็นปัจจัยสำคัญของนักลงทุนเพื่อใช้ตัดสินใจลงทุนในตลาดหุ้นอีกด้วย สังเกตได้จาก เมื่อประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อจะปรับขึ้นหรือปรับลง จะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้น ตัวอย่างเช่น ในเดือนเมษายน ปี 2564 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป (Headline CPI) ของสหรัฐอเมริกา ได้เร่งตัวขึ้นเป็น 0.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า (มีนาคม 2564) นับเป็นอัตราเงินเฟ้อสูงสุดในรอบ 12 ปี นับตั้งแต่กลางปี 2552 ทำให้นักลงทุนประเมินว่า นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา (Fed) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วกว่าที่คาด เพื่อสกัดเงินเฟ้อที่ออกมาสูงกว่าที่หลายฝ่ายประเมินไว้ ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลก รวมถึงตลาดหุ้นไทยมีความเคลื่อนไหวผันผวน jumbo jili หากพิจารณาถึงสาเหตุการเกิดอัตราเงินเฟ้อ แบ่งได้เป็น 2 สาเหตุหลัก ดังนี้ ประชาชนต้องการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น (เรียกว่า Demand – Pull Inflation) ประกอบกับสินค้าและบริการนั้น ๆ ในตลาดมีไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ขายปรับราคาสินค้าและบริการสูงขึ้น ต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น (เรียกว่า Cost – Push Inflation) กล่าวคือ หากผู้ผลิตไม่สามารถแบกรับภาระต้นทุนที่สูงขึ้นได้ จะทำให้ผู้ผลิตต้องปรับราคาสินค้าและบริการให้สูงขึ้นด้วย โดยในช่วงเดือนเมษายน…

Continue Reading