เข้าใจสถานการณ์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้

เข้าใจสถานการณ์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้
ตลาดตราสารหนี้ในช่วงที่ผ่านมา เป็นช่วงที่มีความท้าทายอย่างมาก เนื่องจาก เกิดเหตุการระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งเป็น เหตุการณ์ที่ผู้จัดการกองทุน หรือผู้บริหารเงินส่วนใหญ่ไม่ได้คำนวนไว้ใน

jumbo jili

การลงทุน ทำให้นักลงทุนไม่สามารถประเมินผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวได้ จึงเกิดการขายสินทรัพย์เสี่ยงทุกประเภท เพื่อถือเงินสดและเพื่อความปลอดภัย โดยไม่ได้คำนึงถึงผลขาดทุนการขายสินทรัพย์นั้นนัก ทำให้เกิดมูลค่าของสินทรัพย์ต่างๆ ลดลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็น หุ้น ตราสารหนี้เอกชน หรือแม้กระทั่งตราสารหนี้ภาครัฐ รวมถึง สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ด้วย

จากการลดลงของราคาสินทรัพย์ต่างๆ รวมถึงราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะราคาน้ำมันนั้น ทำให้ปริมาณเงินในระบบการเงินโลกหดตัวลง อย่างน้อย 30% โดยประมาณ ทำให้ธนาคารต่างๆ ทั่วโลก

สล็อต

ต้องกลับมาทำการเพิ่มปริมาณเงินในระบบหรือ คล้าย QE อีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้มีความชำนาญกว่าครั้งก่อน ทำให้ การตัดสินใจเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

จากสาเหตุที่กล่าวมา จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะทำให้กองทุนตราสารหนี้โดยทั่วไปมีมูลค่าสินทรัพย์ลดลง จะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับว่ากองทุนตราสารหนี้นั้นมีความเสี่ยงอยู่เพียงใด แต่ที่สำคัญไปกว่านั้น คือ ความเสี่ยงนั้นได้ถูกสะท้อนเข้าไปในสินทรัพย์หรือยัง โดยส่วนใหญ่ตราสารหนี้ต่างประเทศจะมีสภาพคล่องและการซื้อขายที่มากกว่าตราสารหนี้ไทย ทำให้ความเสี่ยงถูกสะท้อนเข้าไปในราคา

สล็อตออนไลน์

ตราสารหนี้ได้รวดเร็วจึงมีความผันผวนได้มากกว่า กองทุนตราสารหนี้ของ TMBAM Eastspring ที่สามารถลงทุนในต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงเพื่อสร้างโอกาสของผลตอบแทนควบคู่ไปกับความเสี่ยงที่ดีขึ้นกว่าในประเทศ อาทิ กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์นั้น จึงมีความผันผวนกว่ากองทุนตราสารหนี้ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ไทยเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการสะท้อนถึงความเสี่ยงเข้าไปในราคาสินทรัพย์อย่างรวดเร็ว ทำให้ตราสารหนี้มีสภาพคล่อง และ ดึงดูดให้นักลงทุนกลับมาลงทุนได้เร็วขึ้น เมื่อสถานการณ์กลับมาเป็น

jumboslot

ปกติ ดังนั้น แม้ว่ากองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน และกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ จะมีสภาพคล่องที่สูงเพียงพอสำหรับการซื้อขายไถ่ถอนในภาวะปกติซึ่งเป็นเช่นเดียวกับกองทุนตราสารหนี้ทั่วไปอื่นๆ แต่เมื่อได้รับการไถ่ถอนอย่างรุนแรงเนื่องจากความตื่นกลัวเกินกว่าเหตุของผู้ลงทุน ทำให้กองทุนต้องใช้เวลาในการเพิ่มระดับสภาพคล่องให้กลับมาอยู่ในภาวะปกติ แต่ผู้ลงทุนจะสามารถเชื่อมั่น

slot

ได้ว่า ตราสารหนี้ต่างประเทศที่กองทุนลงอยู่ ความเสี่ยงที่มีอยู่นั้นได้สะท้อนถึงราคาตลาดโดยสมบูรณ์ ซึ่ง เมื่อสภาวการณ์กลับมาเป็นปกติ ผลตอบแทนของกองทุนก็จะมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญนั่นเอง นักลงทุนเองก็ต้องเพิ่มความระมัดระวัง และศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม

Tagged , ,