เลือกกองทุนฉบับมือใหม่

เลือกกองทุนฉบับมือใหม่
หากเราเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์การลงทุนน้อย มีเงินลงทุนไม่มากนัก แถมไม่มีเวลาติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด แต่ใจเราอยากลงทุนแล้ว “กองทุนรวม” อาจเป็นคำตอบที่ดีที่สุด เพราะถือเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ที่จะช่วยต่อยอดเงินออม สร้างผลตอบแทนที่ดีกลับมาให้เราได้

แต่ก่อนอื่นต้องทำความรู้จักกับ “กองทุนรวม” ว่าคืออะไร?
ซึ่งกองทุนรวมหรือ Mutual Fund ก็คือ การระดมเงินลงทุนจากคนจำนวนมาก และนำไปจดทะเบียนให้มีฐานะเป็นนิติบุคคล เพื่อตั้งเป็นกองทุนขึ้นมา โดยเงินที่ได้รับนั้นจะมี “ผู้จัดการกองทุน” ที่เป็นมืออาชีพนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ตามนโยบายของแต่ละกองทุน เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่งอกเงย แล้วนำมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนแต่ละรายตามสัดส่วนเงินที่ลงทุนนั่นเอง

jumbo jili

มือใหม่เริ่มลงทุนกองทุนรวมอย่างมั่นใจได้ เพราะ…
มี “มืออาชีพ” ดูแล
ดูแล บริหารจัดการกองทุนตามนโยบายการลงทุนที่กำหนดไว้
มีการกระจายการลงทุน
ช่วยลดความเสี่ยงได้
มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย
เลือกได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และผลตอบแทนที่คาดหวัง
มีสภาพคล่องสูง
สามารถขายคืนเพื่อรับเป็นเงินสดได้

สล็อต

ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี
เพราะรายได้ของกองทุนรวม “ไม่เสียภาษีเงินได้” เราจึงได้รับผลประโยชน์เต็มเม็ดเต็มหน่วย แถมเงินลงทุนในกองทุนรวมบางประเภท ยังนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย
ในส่วนของผลตอบแทนนั้น จะอยู่ในรูปแบบ ส่วนต่างกำไร (Capital Gain) หรือ เงินปันผล (Dividend) โดยผู้ลงทุนจะได้รับส่วนต่างกำไรก็ต่อเมื่อขายคืนหน่วยลงทุนได้ในราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมา เพราะกองทุนรวมมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) เพิ่มมาจากการลงทุนนั่นเอง ในขณะที่ หากลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล ก็จะได้รับเงินปันผลซึ่งจะคำนวณตาม อัตราการจ่ายเงินปันผล คูณกับ จำนวนหน่วยลงทุนที่เราเป็นเจ้าของนั่นเอง

สล็อตออนไลน์

ถ้าพร้อมแล้ว… ลองทำตาม
“3 ขั้นตอน เลือกกองทุนฉบับมือใหม่” กันเลยดีกว่า
1.คัดกรองกองทุนรวม
เริ่มจากวิธีง่ายๆ ด้วยการระบุประเภทและนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมที่ตรงกับเป้าหมายการลงทุนของเรา จากนั้นก็กำหนดเงื่อนไขการคัดกรองกองทุน เช่น ชื่อ บลจ. การจ่ายเงินปันผล ระดับความเสี่ยง จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำ เป็นต้น โดยระบบจะคัดกรองและแสดงเฉพาะรายชื่อกองทุนรวมที่ตรงตามเงื่อนไขตามที่เราต้องการ ที่เหลือจะเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปศึกษาข้อมูลเชิงลึกของกองทุนรวมเหล่านั้นต่อ

jumboslot

2.เจาะลึกข้อมูลในหนังสือชี้ชวนฯ และ Fund Fact Sheet
เมื่อเราได้กองทุนรวมที่ตรงตามความต้องการแล้ว ก็ถึงเวลาที่จะต้องศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของกองทุนรวมนั้นๆ โดยละเอียด จาก “หนังสือชี้ชวนเสนอขายหน่วยลงทุน” และ “Fund Fact Sheet” เพราะเป็นเหมือน “คัมภีร์” ที่บอกรายละเอียดทุกอย่างของกองทุนรวมนั้นๆ ซึ่งเราสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของ บลจ. ที่เสนอขายกองทุนนั่นเอง
3.วิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อเลือกกองทุนรวมที่ถูกใจได้แล้ว ขอให้สละเวลาเพิ่มอีกนิดในการวิเคราะห์ปัจจัยอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุนของเรา เช่น

ขนาดของกองทุนรวม
หากมีสินทรัพย์น้อยกว่า 100 ล้านบาท อาจถือว่ามีขนาดเล็กเกินไป เพราะเมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายทั้งหมดกับขนาดของสินทรัพย์แล้ว จะพบว่ามีสัดส่วนที่สูง และอาจจะไม่เกิดการประหยัดต่อขนาด

slot

(Economy of Scales) ส่งผลให้เรามีต้นทุนสูงขึ้นด้วย แต่หากกองทุนรวมมีสินทรัพย์มากกว่า 15,000 ล้านบาทขึ้นไป จะถือว่ามีขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดของตลาดการเงินไทย ดังนั้น จึงควรพิจารณาถึงความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุน

บริการที่เสนอให้นักลงทุน
ดูว่า บลจ. ที่เป็นผู้บริหารกองทุนรวม มีบริการที่ตรงตามความต้องการหรือไม่ เช่น บริการซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต บริการวางแผนการลงทุน เป็นต้น ผู้ลงทุนจึงต้องศึกษาและหาความเข้าใจ เพื่อประเมินโครงการ สิทธิที่ตนจะได้รับ การลงทุนมีความเสี่ยง นักลงทุนควรหาข้อมูลเพิ่มเติม

Tagged ,