ก.ล.ต. ออกประกาศ ห้ามเว็บเทรดของไทยลิสต์เหรียญมีม , Fan Token , NFT และโทเคนที่ออกโดยศูนย์ซื้อขายเอง

ก.ล.ต. ออกประกาศ ห้ามเว็บเทรดของไทยลิสต์เหรียญมีม , Fan Token , NFT และโทเคนที่ออกโดยศูนย์ซื้อขายเอง คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเห็นชอบแนวทางการกำกับดูแลศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล โดยห้ามให้บริการโทเคนดิจิทัลพร้อมใช้ (Utility Token พร้อมใช้) และคริปโทเคอร์เรนซีตามที่กำหนด พร้อมทั้งกำหนดให้ศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล (ศูนย์ซื้อขาย) ต้องจัดให้มีข้อกำหนดว่า ในกรณีของโทเคนดิจิทัลที่ออกโดยศูนย์ซื้อขายหรือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ซื้อขาย หากผู้ออกโทเคนดิจิทัลนั้นไม่ทำตาม white paper และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในสาระสำคัญ จะเป็นเหตุให้ถูกเพิกถอนออกจากศูนย์ซื้อขายได้ ทั้งนี้ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล jumbo jili นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ก.ล.ต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กธ. 18/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ 11) ซึ่งได้ลงราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป โดยไม่มีผลย้อนหลัง…

Continue Reading

Faraland ขายฮีโร่ NFT ไปแล้ว 20,000 รายการ หลังจากการเปิดขาย 14 วัน

Faraland ขายฮีโร่ NFT ไปแล้ว 20,000 รายการ หลังจากการเปิดขาย 14 วัน Faraland ขายฮีโร่ NFT ไปแล้ว 20,000 รายการ หลังจากเปิดการขายมา 14 วัน โดยทั้ง 20,000 NFT — เป็น ฮีโร่ “ที่ไม่ซ้ำใคร” และได้รับการครอบครองโดยชุมชนแฟนคลับอย่างเต็มที่ ซึ่งนี่คือความสำเร็จครั้งแรกของ Faraland ที่ช่วยยืนยันถึงศักยภาพของโครงการที่ได้รับการยอมรับจากชุมชนเกมและคริปโต jumbo jili นอกจากนี้จะมีกิจกรรมพิเศษสองแย่างสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนนั่นคือ : IDO และการเปิดตัว Market Place IDO ของ Faraland จะเปิดตัวบน Launchpad ชั้นนำสองแห่ง — BSCLaunch & Red Kite พร้อมกับ Community Pool สำหรับผู้ถือ NFT ในวันที่ 12 มิถุนายน 2021 – RED KITE:…

Continue Reading